Privatlivspolitik
Til kunstportalen KunstOnline.dkKunstOnline.dk - find kunstmuseer mm.KunstOnline.dk - find gallerier

 
Kunsthistorisk nedslag - Jens Adolf Jerichau

Jens Adolf Jerichau (1890-1916) er en enestående figur i dansk kunsthistorie, som på trods af en kort karriere nåede at skabe et meget betydningsfuldt og intenst værk. Han blev en inspiration for senere generationer af danske malere, ikke mindst de to centrale figurer, Asger Jorn og Per Kirkeby.

Strandberg Publishings store bog "Penslen og pistolen" af Mikael Wivel er en biografi om slægten Jerichau og et interessant kapitel af dansk kunsthistorie. Jens Adolf Jerichau var født ind i en berømt kunstnerslægt i tre led, hvor maleren Jens Adolf er det yngste, og hans farfar, billedhuggeren Jens Adolf Jerichau, det ældste. Hans farmor var den i samtiden berømte maler Elisabeth Jerichau-Baumann. To af deres sønner blev malere. Den mest talentfulde, Harald, døde ung, og Holger, maleren Jens Adolfs far, måtte bære familietraditionen videre. Han malede hurtige og charmerende billeder, der ikke pegede frem i tiden. Holger døde, da Jens Adolf var ti år.
Offerfesten. Menneskene søger varsler. Fra de første tiders mennesker.
Opus III 1915 Olie på lærred, 144 x 174cm
Louisiana Museum of Modern Art
Fotokreditering: Anders Sune BergJerichau arbejdede først og fremmest som figurmaler, og hans værker byggede på den store vesterlandske tradition, der går tilbage til den italienske renæssance. Interessen for den italienske renæssance fik den unge Jerichau hos kunsthistoriker og professor Vilhelm Wanscher, der underviste på Kunstakademiet. Wanschers undervisning om den store stil i renæssancen og barokken fik Jerichau til at vende blikket mod renæssancemaleriets traditioner og inkorporere det i sin egen kunst.

Han forholdt sig imidlertid frit til renæssancen, der var ikke tale om kopier eller parafraser over de gamle mesterværker, men om variationer af mere radikal natur. Han krydsede frem og tilbage i spændingsfeltet mellem tradition og modernitet. Hans værk var måske det mest originale i samtidens danske kunst. Med inspiration fra moderne malere som Vincent van Gogh, Paul Cezanne og Edvard Munch blev Jerichaus skildring af den store stil omsat til et mere moderne og ekspressivt billedsprog. Modsat sin familie pegede Jens Adolfs malerier frem i tiden, og han ender med at blive dansk kunsts første store ekspressionist.
Selvportræt, 1909
Olie på lærred, 44 x 37cm
Privateje.
Fotokreditering: Bruun Rasmussen KunstauktionerSom barn var Jens Adolf med familien på udenlandsrejser til Schweiz og Istrien i 1895 og 1898, hvor han modtog varige indtryk. I sommeren 1910 tilbragte han en måned hos Johannes Larsen i Kerteminde og Fritz Syberg på Fynshoved. Her malede han en serie små landskaber med en fri og levende penselføring, men endnu ungdommeligt uafklarede.

I 1910 blev han optaget på Kunstakademiets malerskole, hvor han gik sammen med bl.a. Axel Salto, Stefan Viggo Pedersen, Ivar Rosenberg og Anne Marie Telmányi. Sammen med Salto besøgte han i 1911 Hesselø, hvor han, inspireret af Edvard Munch, malede en serie suveræne landskabersbilleder. De viser tydeligt, at han nu har fået et helt andet greb om tingene. Samme år tog han på studierejse til Dresden, Wien og Berlin, hvor han studerede værker af Vincent van Gogh, El Greco, Veronese og Rubens.
Under platanerne Bandol, 1915
Olie på lærred, 59 x 72cm
Privateje.
Fotokreditering: Anders Sune BergÅret efter, i 1912 så han arbejder af Cézanne og Gauguin på Louvre i Paris. Samme år malede han i den sydfranske landsby Bormes på Cote d'Azur dels en serie landskaber med den frodige vegetation, dels gjorde han de første udkast til frit udformede figurkompositioner med udgangspunkt i renæssancens kunst, bl.a. Veroneses "Susanna i badet".

Fra august 1912 til foråret 1915 arbejdede han hjemme i sit atelier i København. Det blev en særdeles produktiv og frugtbar periode. Her udførte han sine første store, frie figurkompositioner, herunder de første versioner af Offerfesten og Guldfuglen.
Forårets komme. Fra Grækenlands skønne tid. Opus II, 1915
Olie på lærred, 142 x 180cm
Privateje.
Fotokreditering: Anders Sune BergI 1914 debuterede han på Kunstnernes Efterårsudstilling med seks billeder fra årene 1912-14, men hans økonomiske ressourcer var nu helt opbrugt, og han søgte derfor et rejsestipendium fra akademiet, trods anbefalinger fra Vilhelm Hammershøi, J.F. Willumsen og Viggo Pedersen fik han afslag på ansøgningen.

Han tog i stedet et større lån og rejste i 1915 til Sydfrankrig, hvor han malede en serie farvestærke landskaber. Parallelt med landskabsbillederne udførte han en række figurkompositioner, hvor han gav de klassiske motiver en ny ekspressiv udformning. Fra Sydfrankrig rejste Jerichau videre til Toledo, hvor han besøgte Willumsen, og derefter til Madrid. Her blev den store komposition Evas skabelse og Den store kardinal til, med inspiration henholdsvis fra Tintoretto og El Greco.
De hellige tre konger og den babyloniske skøge, Paris 1916
Olie på lærred, 140 x 170cm
Brandts, Odense
Fotokreditering: Bent HesbyI foråret 1916 afholdt han en stor udstilling med sine malerier på Den Frie og afsluttede udstillingen med en auktion. Her blev hans værker erhvervet af nogle af tidens førende kunstsamlere, bl.a. Johannes Rump og Christian Tetzen-Lund.

Sommeren tilbragte Jerichau i Paris sammen med Axel og Kamma Salto. Her mødte han Picasso og Matisse. Picasso besøgte Jerichau i hans atelier og oplevede hans malerier som noget ud over det sædvanlige. Picasso inviterede Jerichau med på en rejse til Bretagne i juli måned for at de kunne male sammen, men Jerichau tog ikke imod Picassos tilbud.

Et af Jerichaus sidste malerier forestiller Dante, et maleri med en stiliseret svævende skikkelse, og helt på niveau med de dristigste i den franske avantgarde. Maleriet er sandsynligvis under påvirkning af Matisses forenklede stil, som han havde set kort forinden i Matisses atelier.

Jerichau døde 16. august 1916, for egen hånd og kun 25 år gammel.
Dante, Paris, 1916
Olie på lærred, 155 x 132cm
Canica Kunstsamling
Fotokreditering: Canica Kunstsamling