Privatlivspolitik
Til kunstportalen KunstOnline.dkKunstOnline.dk - find kunstmuseer mm.KunstOnline.dk - find gallerier

 
Kunst af Kvinder – Vejle Kunstmuseum

Kunst af Kvinder. Fra Vejle Kunstmuseums samling.
29. maj - 26. september 2004
Åben tirsdag til søndag kl. 11–16. Mandag lukket, dog ikke 2. pinsedag.
Museet holder endvidere åbent Grundlovsdag, lørdag den 5. juni 2004.

Vejle Kunstmuseum
Flegborg 16
7100 Vejle

http://www.vejlekunstmuseum.dk/


Doris Bloom; Cut Throat 1. 1995. Olie på lærred. 170 x 150 cm.
Doris Bloom; Cut Throat 1. 1995. Olie på lærred. 170 x 150 cm.

Fra kælder til kvist helliger Vejle Kunstmuseum sig kunst udelukkende udført af kvindelige kunstnere og udvalgt fra museets egen samling. Udstillingen præsenterer 41 kunstnere med 159 værker. De kvindelige kunstnere udgør – trods deres relativt store antal i Vejle Kunstmuseums samling – kun ca. en tyvendedel af hele museets samling. Museet ejer kunst fra 1400-tallet og frem, men som man kunne vente, er langt de fleste værker af kvindelige kunstnere fra 1940’erne og fremad.

Bertha Moltke. Nike. 2000. Ætsning, akvatinte. 494 x 730 mm.
Bertha Moltke. Nike. 2000. Ætsning, akvatinte. 494 x 730 mm.

Udstillingens vifte af kvinders kunst spænder fra de fineste, detaljerede, små blomsterbilleder over kæmpestore tegninger, allehånde grafiske teknikker, billedtæpper, keramiske billeder og skulpturer til en række af museets allerstørste og vægtigste malerier, der håndterer store emner, såsom civilisationers storhed og fald og konflikten mellem kultur og natur.

Blomster
Blomster som motiv har ikke været forbeholdt kvinder – slet ikke. Men rigtig mange kvinder har udvist en særlig forkærlighed for blomstermotiver, såvel i akvarel og på maleri som på porcelæn, i broderi osv. Det vil altså sige både som kunst og som ren dekoration. Måske har kvinder en særlig forkærlighed for blomster, en modtagelighed over for den nærsynede vinkel på naturen, en særlig forståelse for det vemodige i den skønne blomstring, hastigt efterfulgt af forfald og visnen.
Men der er så sandelig også andre mere prosaiske grunde til, at blomstermotiverne har været udøvet af en særlig stor procentdel af de kvindelige kunstnere gennem tiden: Blomsterne kunne sættes i vaser og males i hjemmet – og man kunne samtidig passe sine daglige sysler som hustru og mor.

Christine Swane: Opstilling med glashund. 1945. Olie på lærred. 100 x 85 cm.
Christine Swane: Opstilling med glashund. 1945.
Olie på lærred. 100 x 85 cm.


Inden oprettelsen i 1888 af ”Den med Kunstakademiet forbundne Kunstskole for Kvinder” måtte kvinder frekventere private tegneskoler. Det ansås for upassende, at kvinder tegnede efter nøgenmodel, sådan som mændene gjorde – hvilket gjorde det vanskeligt for dem at blive gode figurmalere. Blomstermotiver ansås derimod for særdeles passende, og det er et faktum, at de første seriøst malende kvinder udstillede blomster- og frugtstykker fra 1820’erne og fremefter.

I perioden 1858-89 udstillede Emma Mulvad (1838-1903) eksempelvis omkring 30 arbejder på Charlottenborg. Vejle Kunstmuseum ejer 48 af hendes værker, heraf en mappe med 36 smukke akvareller af vilde planter.

Emma Mulvad: Valmuer. 1901. Olie på lærred. 49,8 x 38,3 cm.
Emma Mulvad: Valmuer. 1901.
Olie på lærred. 49,8 x 38,3 cm.


Civilisationer
Et af Vejle Kunstmuseums indsamlingsområder er koncentreret om civilisationers forfald. Mange kunstnere har gennem tiderne arbejdet med det tema, og blandt andre har en række kvindelige kunstnere fra slutningen af 1980’erne og frem skabt nogle af de hyppigst viste og mest prominente værker i samlingen. En sal vil blive viet til værker af de tre kunstnere Doris Bloom (f. 1954), Merete Barker (f. 1944) og Nina Sten-Knudsen (f. 1957), dvs. en hel sal, hvor det er refleksionerne over sammenhængen mellem kultur og natur, civilisation og undergang, der er i fokus.

Nina Sten-Knudsen: [Sigma]. 1999. Akryl og olie på lærred. 256 x 523 cm.
Nina Sten-Knudsen: Σ [Sigma]. 1999. Akryl og olie på lærred. 256 x 523 cm.

Eksempelvis har Merete Barker ladet sig inspirere og fascinere af de latinamerikanske indianeres ruinbyer, der står som forfaldne arkitektoniske monumenter over nu svundne kulturer, næsten omdannet til natur igen. I forlængelse heraf har Merete Barker også arbejdet i sand - med sandslotte, der vel netop er indbegrebet af flygtighed og tilmed bærer sin egen forgængelighed i sig. En pointe i sand.

Merete Barker. Den fortabte by. Byen har en tid. Byen er sin tid. 1993. Akryl på lærred. 360 x 190 cm. Vises med: Sandslotte. 1994. I alt 4 sandskulpturer med grundplan: 120 x 60 cm.
Merete Barker. Den fortabte by. Byen har en tid. Byen er sin tid. 1993.
Akryl på lærred. 360 x 190 cm.
Vises med: Sandslotte. 1994. I alt 4 sandskulpturer med grundplan: 120 x 60 cm.
Kunstnerne
Det er vigtigt at understrege, at der aldrig er indkøbt værker, fordi de er udført af kvinder, men fordi de er gode kunstværker. Ligesom andre kunstmuseer indkøber Vejle Kunstmuseum udelukkende ud fra værkernes kvalitet og ud fra den eksisterende kunstsamlings karakter.

Ursula Reuter Christiansen: Penthesilea. 1986. Olie på lærred. 200 x 140 cm.
Ursula Reuter Christiansen: Penthesilea. 1986. Olie på lærred. 200 x 140 cm.

Derfor må også kunstnere, som blandt andre Ursula Reuter Christiansen (f. 1943), Oda Knudsen (f. 1938) og Anne Mette Haagensen (1953-1997) inddrages i vores ekspressive og figurative samling samt præsenteres i udstillingen. Nøjagtig på samme måde som også Asta Ring Schultz (1895-1978), Olivia Holm-Møller (1875-1970), Ebba Carstensen (1885-1967), Christine Swane (1876-1960), der tidligere er blevet erhvervet til samlingen. Vejle Kunstmuseum præsenterer flere billeder af Else Alfelt (1910-1974). Dertil kommer Elsa Nielsen (f. 1923) og Bertha Moltke (f. 1938), som museet har vist separatudstillinger med. Vejle Kunstmuseum har på det seneste erhvervet værker af Vibeke Glarbo (f. 1946), Karin Birgitte Lund (f. 1946) og Anne-Birthe Hove (f. 1951). De vil blive præsenteret på udstillingen for absolut første gang i museumssammenhæng.

Karin Birgitte Lund. På rad og række. 1995. Blyant på papir. 1400 x 1000 mm.
Karin Birgitte Lund. På rad og række. 1995. Blyant på papir. 1400 x 1000 mm.
Endnu andre relationer og kunstnere burde nævnes og deres værker præsenteres på udstillingen. Desværre er det ikke muligt at få plads til alt, men nok til at give indtrykket af en rig kunst, skabt af kvinder i Danmark.