Privatlivspolitik
Til kunstportalen KunstOnline.dkKunstOnline.dk - find kunstmuseer mm.KunstOnline.dk - find gallerier

 
L.A. Ring – På kanten af verden
27. januar 2007 - 29. april 2007
Tirsdag-søndag 11-17. Mandag lukket

Randers Kunstmuseum
Stemannsgade 2
8900 Randers
Randers KunstmuseumL.A. Ring, Sommerdag ved Roskilde Fjord, 1900, Olie på lærred, 95 x 144 cm, Randers Kunstmuseum, SMK Foto
L.A. Ring
Sommerdag ved Roskilde Fjord, 1900
Olie på lærred, 95 x 144 cm
Randers Kunstmuseum
SMK Foto


En stor dansk maler
Den danske realist og symbolist Laurits Andersen Ring (1854-1933) er en af de store skikkelser i dansk kunst. Udstillingen giver gennem et righoldigt og omfattende udvalg af hans værker en nyvurdering af hans kunst. Med i alt 80 malerier suppleret med et udvalg af keramiske arbejder spænder udstillingen over hele Rings livsværk.

L.A. Ring, Banevogteren. Landsbyen Ring, 1884, Olie på lærred, 57 x 46 cm, Nationalmuseum, Stockholm, SMK Foto
L.A. Ring
Banevogteren. Landsbyen Ring, 1884
Olie på lærred, 57 x 46 cm
Nationalmuseum, Stockholm
SMK Foto


Navn efter fødeby
Som søn af en tømrer voksede L.A. Ring op under fattige kår i den sydsjællandske landsby Ring. Som kunstner distancerede han sig aldrig fra den ydmyge baggrund, men gjorde det simple liv til et centralt tema i sin malerkunst. Mere end nogen anden kunstner skildrede Ring omvæltningerne i kunsten og samfundskulturen i tiårene omkring år 1900. Brydningstiden sætter overalt sine spor. Ofte som en rastløs søgen efter noget andet og måske mere meningsfuldt. Med et ben i den gamle verden og et i den nye fortæller Ring om sit livs glæder og sorger.

L.A. Ring, I høst. Tehusene, 1885, Olie på lærred, 190 x 154 cm, Statens Museum for Kunst, SMK Foto
L.A. Ring
I høst. Tehusene, 1885
Olie på lærred, 190 x 154 cm
Statens Museum for Kunst
SMK Foto


Revolutionær drømmer og poetisk sjælemaler
Hans ydmyge baggrund gav næring til et livslangt politisk engagement. Den religiøse tro blev tidligt trængt til side af en dybfølt indignation over de sociale og økonomiske uretfærdigheder, han oplevede på tæt hold. Mange af Rings tidlige værker tager således form som agitatoriske fremstillinger med klar sympati for arbejdernes kamp, og det fortælles også, at kunstneren i sine unge år i København gik rundt med skarpladt pistol, utålmodigt ventende på revolutionen. Den udeblev, og skuffet vendte Ring sin opmærksomhed mod livet på landet. Nærliggende landskaber og det simple men arbejdsomme liv blandt landbefolkningen blev nu de foretrukne motivgrupper. Men verden er aldrig bare, hvad den umiddelbart giver sig ud for i Rings værker. Med skæve vinkler, mærkelige afskæringer og en suveræn evne til at lade skiftende sindsstemninger finde vej til motiverne, hæver billederne sig over den jordnære realisme. Det indadvendte, symbolistiske blik vendes udad og møder den fysiske verden, som besjæles af kunstnerens følsomme gemyt.

L.A. Ring, I havedøren. Kunstnerens hustru. Karrebæksminde, 1897, Olie på lærred, 191 x 144 cm, Statens Museum for Kunst, SMK Foto
L.A. Ring
I havedøren. Kunstnerens hustru. Karrebæksminde, 1897
Olie på lærred, 191 x 144 cm
Statens Museum for Kunst
SMK Foto


PĂĄ kanten
Følelsen af at være mellem to verdener er gennemgående i L.A. Rings billeder. Ofte skildrer de mennesket i transitzoner: i en havedør eller ved et vindue, på en vej eller ved en jernbaneoverskæring. Udstillingen tegner på samme vis et billede af en kompleks kunstner, som med et ben i den gamle verden og et i den nye står ansigt til ansigt med tidens drastiske omvæltninger. Gennem en varieret ophængning viser udstillingen Rings på en gang personlige og universelle livtag med den menneskelige eksistens i dens forskellige faser: ungdommens revolutionære drømme, den nomadiske rastløshed, kærligheden, depressionen, alderdommens afklaring og indsigt og den afsluttende venten på døden. Som sådan er L.A. Ring et menneske og en kunstner, som man til alle tider kan finde åbninger til.

L.A. Ring, Ved frokostbordet og morgenaviserne. Karrebæksminde, 1898, Olie på lærred, 52 x 40 cm, Nationalmuseum, Stockholm, SMK Foto
L.A. Ring
Ved frokostbordet og morgenaviserne. Karrebæksminde, 1898
Olie på lærred, 52 x 40 cm
Nationalmuseum, Stockholm
SMK Foto