Privatlivspolitik
Til kunstportalen KunstOnline.dkKunstOnline.dk - find kunstmuseer mm.KunstOnline.dk - find gallerier

 
Matisse – fordobling og variation
14. juli - 28. oktober 2012
Tirsdag-søndag 10-17, onsdag 10-20. Mandag lukket

Statens Museum for Kunst
Sølvgade 48-50
1307 København K

http://www.smk.dk/matisseHenri Matisse (1869 - 1954), Le Luxe I, 1907. Olie på lærred 210 x 138 cm. MNAM, Centre Pompidou, Paris
Henri Matisse (1869 - 1954)
Le Luxe I, 1907. Olie på lærred 210 x 138 cm.
MNAM, Centre Pompidou, Paris
Foto: RMN, Paris. © Succession H. Matisse/BilledKunst Copydan 2012.


Årets store satsning på Statens Museum for Kunst samler en række absolutte og sjældent udlånte mesterværker af Matisse fra museer og privatsamlinger over hele verden. Med 53 malerier, 15 tegninger og 22 fotografier leverer udstillingen både overblik og markante nedslag i Matisses livsværk fra start til slut i hans karriere. Dog adskiller den sig fra gængse retrospektive udstillinger om den franske maler ved at rette et skarpt fokus på den kunstneriske proces og gå helt tæt på Matisses undersøgelsesmetode. En særlig opmærksomhed rettes mod kunstnerens gentagelse af samme motiv i serier og par, mens han systematisk varierede farver og udtryksformer. Udstillingen sammenstiller en lang række af disse relaterede værker, hvoraf flere bringes sammen for første gang, siden de forlod kunstnerens atelier.

Udstillingen blev i foråret vist på Centre Pompidou i Paris under titlen Matisse. Paires et séries og var en kæmpe succes. Det var årets begivenhed, og folk strømmede til for at se Matisses mesterværker hænge side om side. Med i alt 495.000 besøgende er Matisse-udstillingen den sjette mest besøgte udstilling i det parisiske museums 35-årige historie. Hver dag har Centre Pompidou i gennemsnit haft 5490 besøgende.

Efter Statens Museum for Kunst drager udstillingen videre til The Metropolitan Museum of Art, New York, hvor den vises i perioden 3. december 2012 – 17. marts 2013.

Henri Matisse (1869 - 1954), Le Luxe II, 1907-08, Olie på lærred, 209,5 x 138 cm, Statens Museum for Kunst
Henri Matisse (1869 - 1954)
Le Luxe II, 1907-08
Olie på lærred, 209,5 x 138 cm
Statens Museum for Kunst
SMK Foto. © Succession H. Matisse/BilledKunst Copydan 2012.


Henri Matisse er en uomgængelig hovedfigur i kunsthistorien og en af de mest vidtrækkende fornyere af det maleriske udtryk i det 20. århundrede. Den dristige deformation af menneskefiguren, den rå streg og frigørelsen af farver samt den yderst pågående fremhævelse af det maleriske var et for tiden markant brud med forventningerne til kunsten. Men hvor en chokeret samtid anså disse kendetegn som vildt barbari, lå ønsket om konflikt og provokation fjernt fra Matisse selv. Med deres harmoni og optimistiske farver skulle billederne snarere tilbyde en nydelsesstund løsrevet fra dagligdagens tristesse og tragedier.

Helt så ubesværet og sorgløs var Matisses egen tilgang til billedsproget imidlertid ikke. Udstillingen "Matisse – fordobling og variation" tegner et billede af en kunstner, der gennem hele sit liv fastholdt en søgende, og ofte tvivlende, tilgang til sin kunst, og som blev ved med at afprøve og udfordre sit eget udtryk. Eller som han selv formulerede: ”Min idé er at trænge længere og dybere ind i det sande maleri.”

Grundlaget for Matisses arbejde med gentagelser blev allerede lagt, mens han studerede på École des Beaux-Arts i Paris. Her blev de studerende som en del af deres akademiske uddannelse sat til at kopiere malerier af de gamle mestre. Arbejdet med at kopiere andre kunstnere blev set som en metode til grundigt at analysere et andet kunstværk. Målet var at genskabe de gamle mestres malerier så nøjagtigt som muligt. Den vellykkede kopi blev betragtet som et kunstværk i sig selv.

Matisse kopierede også værker af kunstnere fra sin egen tid. Det gjorde han for at eksperimentere med kunstnernes forskellige metoder og udtryk. Når Matisse ville undersøge to kunstneres svagheder og styrker, malede han simpelthen det samme maleri to gange: én gang i hver kunstners stilart. Han afprøvede flere forskellige stilarter i adskillige kompositioner med præcis samme motiv: enkle opstillinger eller udsigten fra vinduet i hans atelier. Det blev indledningen til et livslangt eksperiment med billedpar og -serier, som en metode til at udforske mediets potentiale og presse grænserne for sit eget udtryk.

Henri Matisse (1869 - 1954), Guldfisk og palet, 1914-15. Olie på lærred, 146,7 x 112,4 cm., The Museum of Modern Art, New York
Henri Matisse (1869 - 1954)
Guldfisk og palet, 1914-15.
Olie på lærred, 146,7 x 112,4 cm.
The Museum of Modern Art, New York
SMK Foto. © Succession H. Matisse/BilledKunst Copydan 2012.


Matisses inspiration fra andre kunstnere og innovative stilarter kom til udtryk i Matisses første separatudstilling i Vollards Galleri i Paris i juni 1904. Det resulterede i, at kritikerne betvivlede, hvorvidt han besad talent og originalitet. En kritiker skrev om udstillingen, at han ikke kunne finde et eneste "tegn på en kraftfuld, skabende personlighed".To år senere kom Matisse selv ind på sin "kamæleonagtige omskiftelighed" i sit første publicerede interview: "Jeg har aldrig undgået påvirkninger fra andre... Jeg tror på, at kunstnerens personlighed udvikler sig og kommer til udtryk gennem de kampe, der må udkæmpes, når den konfronteres med andre personligheder. Hvis kampen får en dødelig udgang, og personligheden bukker under, er det et spørgsmål om skæbne".

I takt med at Matisse udviklede sin personlige udtryksform, begyndte han at opnå en vis anerkendelse. I 1905 blev han hyldet som de unge kunstneres nye leder. På trods af at hans stil blev latterliggjort af både kritikere og publikum, blev hans værker bemærket af en håndfuld indflydelsesrige samlere og kunsthandlere.

Det var netop Matisses udforskningen af stil, der førte til hans første egentlige billedpar. Det skete i 1906, da Matisse to gange malede en lokal ung fisker fra Collioure i malerierne Ung Sømand I og Ung Sømand II.

Frem mod 1920’ere udviklede Matisse sine eksperimenter og arbejdede ikke længere kun med par, men malede også større serier. Hans motiver ændrede sig til opstillinger på stranden i Normandiet, beskrivelser af hans hotelværelser i Nice og orientalsk inspirerede odalisker.

Henri Matisse (1869 - 1954), Opstilling med magnolie, 1941. 74 x 101 cm., MNAM, Centre Pompidou, Paris
Henri Matisse (1869 - 1954)
Opstilling med magnolie, 1941. 74 x 101 cm.
MNAM, Centre Pompidou, Paris
Photo: RMN, Paris. © Succession H. Matisse/BilledKunst Copydan 2012


I 1931 blev Matisse hædret med en vandreudstilling. Nu var kritikerne mere positivt stemte over for Matisse og hans kunst, og en af dem sagde om hans værker: "På trods af gentagelsen af motiverne... er der ingen monotoni, ethvert værk af Matisse er løsningen på et nyt kunstnerisk problem. Denne hyppige tilbagevenden til beslægtede temaer under forskellige forhold er bevis på, snarere end imod, hans rene kunstneriske originalitet og frugtbarhed".

Allerede tidligt i sin karriere lod Matisse sine værker fotografere på vigtige stadier i tilblivelsesprocessen. I 1930’erne genoptog han denne procedure og hyrede en fotograf til at dokumentere den ofte dramatiske forandring i hans billeder fra den ene dag til den anden. Fotografiet blev en metode til at fastholde forskellige tilstande af hvert maleri.

I 1945 blev fotografierne præsenteret på en usædvanlig udstilling udtænkt af Matisse selv og installeret i vennen Aimé Maeghts galleri i Paris. Farverige lærreder som eksempelvis Opstilling med Magnolie (1940) og Drømmen (1940) blev hængt op sammen med store sort-hvid fotografier af billedernes tidligere stadier. Matisse greb her chancen for at udstille sin arbejdsproces og gøre op med den forestilling, at han var en overfladisk maler, som arbejdede spontant.

Udstillingen i dag er på mange måder netop inspireret af udstillingen i Paris for 67 år siden og fokuserer også på Matisses arbejdsproces.

Henri Matisse (1869 - 1954), Fem stadier og det endelige stadium af
Henri Matisse (1869 - 1954)
Fem stadier og det endelige stadium af "Opstilling med magnolie", Fotografi, 1941
Archives Matisse, Paris


BIOGRAFI

1869
Henri Matisse blev født i byen Le Cateau-Cambrésis i det nordlige Frankrig som søn af en kornhandler.

1891
Matisse ankom til Paris, der var en smeltedigel for den internationale moderne kunst. På byens udstillinger kunne man møde en bred vifte af konkurrerende stilarter. Matisse var stadig uafklaret, om hvilken vej han skulle gå med sin kunst, og var derfor stærkt modtagelig over for de indtryk, han mødte.

1895
Matisse begyndte at kopiere både de gamle mestre og kunstnere fra hans samtid. Han gjorde det dels for at afprøve forskellige stilarter, dels som et led i sin akademiske uddannelse på École des Beaux-Arts i Paris.

1904
Matisse havde sin første separatudstilling i kunsthandleren Vollards galleri i Paris. Kritikken lød, at hans kunstneriske afhængighed af andre var for tydelig.

1905
Matisse udstillede på Salon d'Automne i Paris, hvor han blev hyldet som de unge kunstneres nye leder, på trods af at han samtidig blev latterliggjort af kritikere og publikum. Det var i denne anledning, at kunstkritikeren Louis Vauxcelles kaldte Matisse og hans malerkollegaer for vilde dyr (Les Fauves), der har givet navn til kunstretningen fauvisme.

1905-6
Matisse skabte sine første egentlige billedpar. Blandt de tidligste hører to portrætter af den samme unge fisker fra den sydfranske by Collioure med titlerne Ung Sømand I og Ung Sømand II. På trods af at malerierne har samme motiv, er de vidt forskellige. Det første maleri er malet i den ekspressive fauvistiske stil, mens han på det andet maleri påførte farven i flader og deformerede figuren.

1906
Matisse tog et kort ophold i Algeriet, hvor han viste stor interesse for afrikanske tekstiler, keramik og masker. Samme år mødte han Picasso, som han udvekslede billede med, og med hvem han delte interessen for afrikanske skulpturer.

1907
Matisse foretog en mindre rejse til Norditalien, hvor han især blev optaget af Giottos fresker i Padua.

1908-11
Matisse drev i en kort årrække sin egen malerskole.

1911
Matisse så en udstilling af islamisk kunst i München og fortog sin første rejse til Marokko.

1914
Matisse mødte den spanske maler Juan Gris i Collioure og blev påvirket af hans kubistiske arbejder de næste år.

1916-17
Matisse havde maleseancer med den sensuelle, italienske model Laurette gennem en periode på seks-syv måneder. Det blev afgørende for hans arbejde med større serier i de følgende år.

Slutningen af 1910'erne - 1920'erne
I slutningen af 1910'erne og op gennem 20'erne malede Matisse især opstillinger, eksotiske odalisker i dekorative interiører og de hotelværelser, han indlogerede sig i i Nice.

1920'erne
Matisse malede og genmalede de samme værelser, hvor han konstant omarrangerede møbler og genstande, varierede farver og mønstre og flyttede rundt på modeller for at udforske forskellige billedmæssige virkninger.

1930-1935
Matisse hyrede en fotograf til at dokumentere sin arbejdsproces, da han malede det monumentale vægmaleri Dansen, som var bestilt af den amerikanske kunstsamler Albert Barnes i Philadelphia.

1941
Matisse gennemgik en alvorlig operation, som betød, at han måtte arbejde en stor del af tiden i sin seng. Han kaldte de sidste 14 år af sit liv for "mit andet liv". De sidste år kastede han sig især over farveklip og skabte i en høj alder en stor og imponerende produktion af collager, der regnes blandt de betydeligste på dette område.

Midt 1940'erne
Matisse levede et tilbagetrukket liv i Vence. Det var atelieret, der udgjorde hele hans univers, og han malede adskillelige partier af sit atelier i Villa Le Rêve i Vence.

1945
Matisse var repræsenteret med hele 37 malerier på årets Salon d'Automne og udstillede igen sidst på året i Galerie Maeght i Paris. Her var det ikke kun hans malerier, der blev udstillet, men også store, indrammede fotografier af maleriernes tidligere stadier. Matisse omtalte udstillingen som den didaktiske udstilling.

1947
Matisse skabte det epokegørende bogværk ”Jazz”.

1948
Matisse begyndte på forarbejder til udsmykningen af Chapelle du Rosaire i Vence, som han betragtede som sit hovedværk.

1951
Matisse udførte sit sidste maleri og helligede sig herefter papirklip og tegning.

1954
Matisse døde som 84-årig i Nice.