Privatlivspolitik
Til kunstportalen KunstOnline.dkKunstOnline.dk - find kunstmuseer mm.KunstOnline.dk - find gallerier

 
Richard Mortensen – Tidligt og sent
Richard Mortensens billedunivers
Tidligt og sent – en udstilling i to dele
27. august - 13. november 2005


Værker fra 1935-1948
Silkeborg Kunstmuseum
GudenĂĄvej 7-9
8600 Silkeborg
http://www.silkeborgkunstmuseum.dk

Værker fra 1964-1992
KunstCentret Silkeborg Bad
Gjessøvej 40
8600 Silkeborg
http://www.silkeborgbad.dkRichard Mortensen - Vision. Maleri til Arthur Rimbaud. 1944 - Foto: Hans Petersen - Statens Museum for Kunst
Richard Mortensen
Vision. Maleri til Arthur Rimbaud. 1944
Foto: Hans Petersen
Statens Museum for Kunst


Richard Mortensens betydning for udviklingen herhjemme af det abstrakte maleri og den modernistiske tradition er uomtvistelig, og han er uden tvivl én af dansk kunsts største navne i det 20. århundrede. Hans værk er omfattende og spænder over en mere end 60 år lang og aktiv karriere, og netop ved at forene kræfterne kan Silkeborg Kunstmuseum og KunstCentret Silkeborg Bad nu sammen vise den store bredde i Mortensens værk. Samtidig giver udstillingens særlige form hvert udstillingssted mulighed for at betone og uddybe særlige aspekter i Mortensens kunstneriske arbejde.

Richard Mortensen - Mor-barn figur. 1940 - Foto: Statens Museum for Kunst - Statens Museum for Kunst
Richard Mortensen
Mor-barn figur. 1940
Foto: Statens Museum for Kunst
Statens Museum for Kunst


På Silkeborg Kunstmuseum koncentreres udstillingen om perioden fra 1930’ernes midte og til slutningen af 1940’erne, hvor Richard Mortensen havde fundet sin egen vej mellem surrealisme og abstraktion, og førte en intens og til tider modsætningsfyldt kunstnerisk dialog med vennen og kunstnerkollegaen Asger Jorn.
Gennem en årrække i sidste halvdel af 1930’erne udgør blomster, blade og vegetation centrale motiviske elementer i Mortensens værker. Store florale former breder sig som ornamenter over billedfladen, ofte som ensartede farvefelter omkranset af kraftige, enkle linjeforløb. Det vegetale og plantens grokraft blev i tyverne og trediverne for mange kunstnere en metafor for den ubevidste vilje, for livsdriften, og hos Mortensen føres motivet efterhånden mod en høj grad af abstraktion.
Et andet væsentligt element i udstillingen på Silkeborg Kunstmuseum er Mortensens ekspressive værker, som presset fra Anden Verdenskrig afføder. Billederne fra disse år kredser oftest om eksistentielle temaer og har titler som ”De gale forlader deres bopladser” (1943), ”Vision. Maleri til Arthur Rimbaud” (1944), ”Offerscene, dag” og ”Offerscene, nat”, begge 1945.
Der er tale om dramatiske udtryk, hvor motivet delvis opløses i den stærkt ekspressive malemåde. Et tilbagevendende element i Mortensens værker fra 1940’erne er motivet ”Store mor”, hvor moderen med et barn på armen optræder i mange forskellige udformninger.
På Silkeborg Kunstmuseum belyses Mortensens temaer gennem en mængde skitser og forstudier stillet overfor centrale malerier. Desuden vises et andet aspekt af Mortensens produktion, nemlig hans scenografi og kostumeudkast fra 1945 til en opførelse af Stravinskijs ”Nattergalen” på Det Kgl. Teater.

Richard Mortensen - Rab XV, 1966-67 - Foto: Statens Museum for Kunst - Statens Museum for Kunst
Richard Mortensen
Rab XV, 1966-67
Foto: Statens Museum for Kunst
Statens Museum for Kunst


På KunstCentret Silkeborg Bad vises værker fra den sene fase af Mortensens Værk; ca. fra 1964, hvor Mortensen efter at have opholdt sig i en årrække i Frankrig, atter vendte hjem til Danmark, og frem til starten af 1990'erne. Om sin hjemvenden til Danmark, der også havde flere praktiske årsager, og bl.a. skyldtes, at Mortensen tog imod et professorat på Kunstakademiet i København, udtalte han på et senere tidspunkt:
"Kunst har også noget med sprog at gøre. Man kan ikke elske på et andet sprog. Man kan tale, søge at forstå hinanden, men – ikke elske. Der ligger også i dette noget om, hvorfor jeg er vendt hjem"

Richard Mortensen - Charlotte/Flora, blad 4, 1988 - Foto: Statens Museum for Kunst - Statens Museum for Kunst
Richard Mortensen
Charlotte/Flora, blad 4, 1988
Foto: Statens Museum for Kunst
Statens Museum for Kunst


KunstCentrets del af udstillingen afspejler bl.a., hvordan Mortensen i den senere del af sit værk bevægede sig bort fra 30'ernes og 40'ernes ekspressive og organiske udtryk til et mere stramt, geometrisk og rent abstrakt billedsprog. Udstillingen om det sene værk begynder med nogle af de værker fra midten af 1960'erne, der på én gang peger bagud i det mere organisk prægede værk og frem til det mere konstruktive værk. Der indledes således med et værk fra den ene af "Rab"-serierne fra 1966 og med værkerne "Ajaccio Marine" og "Formkompleks foran hvid grund", begge fra 1969. Collagen "Skriften på væggen" fra 1974 peger frem mod 1980'ernes tuschtegninger, og desuden vises eksempler på Mortensens arbejde med relieffer midt i 1970'erne.
I én af KunstCentrets store sale ophænges den store serie "Sønderbro", og som en næsten samtidig pendant til denne præsenteres serien "Stilhedens sal" fra 1980, oprindeligt malet til en særlig ottekantet sal i Århus Kunstbygning. Udstillingen fortsætter med tuschtegninger fra 1980'erne, med maleriet "Antiklimaks. Zenbillede Haiku I-IV" fra 1987, og slutter med flere serier af store farvecollager fra 1991-92.

Der udgives et rigt illustreret katalog til udstillingen med tekst af dr. phil. Jan Würtz Frandsen, der tidligere har skrevet en omfattende 3-binds monografi om Mortensen, og han regnes i dag for at være den førende ekspert i Mortensens kunst.