Privatlivspolitik
Til kunstportalen KunstOnline.dkKunstOnline.dk - find kunstmuseer mm.KunstOnline.dk - find gallerier

Roy Lichtenstein - Louisiana

Roy Lichtenstein
22. august 2003 - 11. januar 2004
Udstillingen er åben alle dage 10-17, desuden onsdag 10-22

Louisiana Museum for Moderne Kunst
Gl. Strandvej 13
3050 Humlebæk
http://www.louisiana.dk/dansk/


Roy Lichtenstein. Figurer i landskab / Figures in Landscape, 1977.
Roy Lichtenstein.
Figurer i landskab / Figures in Landscape, 1977.
Foto: Planet/Bent Ryberg. Credit: Louisiana Museum for Moderne Kunst.


Efterårets store udstilling på Louisiana er en omfattende udstilling med den amerikanske pop-kunstner Roy Lichtenstein. Udstillingen er den første sammenfattende præsentation i Skandinavien af hans værk. Den viser mere end 50 malerier og lige så mange tegninger, spændende i tid fra 1961 til 1996.

Roy Lichtenstein er fortrinsvis kendt som popkunstneren, der kastede sig over tegneserie-universet. Med sikker kompositorisk sans overførte han populær kulturens ikoner til lærreder af anseligt format og lukkede således - i lighed med Warhol - den mere inferiøre visuelle kultur ind i kunstinstitutionen. Louisianas udstilling vil vise, at denne beskrivelse af Roy Lichtensteins virke selv er en kliché, idet der sker meget mere i det lichtensteinske univers end at citere allerede eksisterende billeder. Lichtensteins kunst handler om kunst og om kunstens billeder ved hjælp af populærkulturen.

Roy Lichtenstein, M-MÅSKE / M-MAYBE, 1965.
Roy Lichtenstein.
M-MÅSKE / M-MAYBE, 1965.
Olie og Magna på lærred / Oil and Magna on canvas.
Museum Ludwig, Köln, Ludwig Donation 1976. Copyright: Estate of Roy Lichtenstein.


Udstillingen viser, at Lichtensteins kunst i høj grad handler om, hvad visuel kommunikation overhovedet er i en fortsat undersøgelse af billedmediets forskellige muligheder for at administrere de grundfortællinger om kærlighed og konflikt, om intensitet og tomhed, om rum og spejling og flade, som maleriet har behandlet på forskellig måde gennem mange hundrede år.

Roy Lichtenstein. Whaam!, 1963. Magna på lærred / Magna on canvas.
Roy Lichtenstein.
Whaam!, 1963. Magna på lærred / Magna on canvas.
Tate, London. Erhvervet 1966. Copyright: Estate of Roy Lichtenstein.


"Roy Lichtenstein" er retrospektivt anlagt, men kredser om en række temaer i kunstnerens værk. Fælles for disse temaer er, at de alle handler om, hvorledes den individuelle ytring eller handling i samme nu, den fremsættes eller foretages, bliver et retorisk greb - så snart det individuelle perspektiv er lukket ud i verden, bliver det en funktion af en fælles forståelse. Billeder standardiserer således vores erfaring af verden og hinanden, de bliver en slags faste figurer, der er til rådighed, når vi skal forholde os til begivenheder. Og Lichtenstein tager faktisk selv konsekvensen heraf, idet få kunstnere har opnået så umiskendelig en stil som han - han bliver sit eget trademark - et centralt begreb i udstillingens opfattelse af Lichtensteins egenart.

Dels ønsker udstillingen at kaste lys over disse særlige forhold ved Roy Lichtensteins kunst og dels at vise, hvor originale og intelligente hans billeder er, og hvor meget længere de rækker end til den klassiske fortælling om forbrugerkulturens reklame univers og den evigt parafraserende kunstners opgør med originalitetsbegrebet.

Roy Lichtenstein.
I bilen / In the Car, 1963.
Magna på lærred / Magna on canvas.
Privateje. Copyright: Estate of Roy Lichtenstein.


En lang række af Lichtensteins kendteste værker vises på udstillingen- fra de tidligere sort/hvide malerier, hovedværker som "Masterpiece", "Look Mickey", "M-Maybe" og "WHAAM!" over penselstrøg ("brushstokes"), landskabs- og interiør-billeder frem til kunstnerens seneste japanske landskaber - med lån fra bl.a. Düsseldorf, Frankfurt, Zürich og Tate i London, samt Minneapolis, Washington, New York, Los Angeles og San Francisco samt en række private lånere.

Udstillingen er curateret af Louisianas direktør, Poul Erik Tøjner og laves på basis af et samarbejde med Roy Lichtenstein Foundation i New York. Udstillingen vises efter Louisiana på Hayward Gallery i London og på Centro de Arte Reina Sofia i Madrid.

Roy Lichtenstein.
Skipper Skræk / Popeye, 1961.
Olie på lærred / Oil on canvas.
David Lichtenstein. Copyright: Estate of Roy Lichtenstein.


The main exhibition at Louisiana this fall is a large-scale presentation of the American Pop artist Roy Lichtenstein. The exhibition will be the first comprehensive presentation of the artist's work in Scandinavia, including more than 50 paintings and as many drawings, spanning the period from 1961 to 1996.

Roy Lichtenstein is chiefly known as the Pop artist who enthusiastically adopted the comic-book universe. With a sure compositional hand, he transferred the icons of popular culture to his large canvases and thus - like Warhol - let the less respectable part of visual culture into the art institution. The exhibition presented by Louisiana will demonstrate that this description of Roy Lichtenstein's work is in itself a cliché. Much more goes on in the Lichtenstein universe than the mere citation of existing images. Lichtenstein's work deals with art and the images of art by means of popular culture.

The exhibition shows Lichtenstein to be very much concerned with the true nature of visual communication. His work is an ongoing examination of the potentials of the image for conveying the fundamental stories of love and conflict, of intensity and emptiness, of space, reflection and surface - subjects that have been variously treated in painting for centuries.

Roy Lichtenstein. Opstilling med spejl / Still Life with Mirror, 1972.
Roy Lichtenstein.
Opstilling med spejl / Still Life with Mirror, 1972.
Olie og Magna på lærred / Oil and Magna on canvas.
Privateje. Copyright: Estate of Roy Lichtenstein.


Although conceived as a retrospective, the Roy Lichtenstein exhibition centres on certain themes that have in common the artist's interest in how individual statements or acts, at the very moment they are made or carried out, become rhetorical. As soon as the individual perspective is released into the world, it becomes part of the common perception. Images thus standardize our experience of the world and each other; they become stock figures that are available to us in our dealings with the world. And Lichtenstein himself acts accordingly: few artists have developed a style as distinctive as his. He becomes his own trademark - a concept central to the view of Lichtenstein proposed by this exhibition.

It is the intention to illuminate these aspects of Roy Lichtenstein's art and to point to the originality and intelligence of his images, the degree to which they go beyond the familiar story of our consumer culture's advertisement universe and the perpetually paraphrasing artist rebelling against the conventional notion of originality.

A great many of Lichtenstein's best known works will be on view - ranging from such early black-and-white paintings as "Masterpiece", "Look Mickey", "M-Maybe" and "Whaam!" via his "brushstroke" paintings, landscapes and interiors to the artist's most recent Japanese landscapes. They include works on loan from Düsseldorf, Frankfurt, Zürich and the Tate in London; from Minneapolis, Washington, New York, Los Angeles and San Francisco, as well as from a number of private collectors.

The exhibition is curated by Louisiana's director, Poul Erik Tøjner, and has come about through cooperation with the Roy Lichtenstein Foundation in New York. After the showing at Louisiana, the exhibition will travel to the Hayward Gallery, London, and the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid.

Roy Lichtenstein.
Portræt / Portrait, 1977.
Olie og Magna på lærred / Oil and Magna on canvas.
Privateje. Copyright: Estate of Roy Lichtenstein.