Privatlivspolitik
Til kunstportalen KunstOnline.dkKunstOnline.dk - find kunstmuseer mm.KunstOnline.dk - find gallerier

Forårsudstilling - Sophienholm

”Spejlingen, Instrumentet, Gyngen og Genkomsten”
Thomas Bang, Ingvar Cronhammar og Poul Ingemann
10. maj – 22. juni 2003
Udstillingen er åben daglig 11–17, torsdag 11-20, mandag lukket
Omvisning hver søndag kl. 15
Sophienholm
Nybrovej 401
2800 Kgs. Lyngby
http://www.sophienholm.dk/index_new.htm

Sophienholm er sat i scene til en forårsudstilling med kunstnerne Thomas Bang, Ingvar Cronhammar og Poul Ingemann. De to første skulptører, den sidste arkitekt. Og hvorfor nu det – og dem? Det er fordi vi gerne peger på vigtige tendenser i samtidens kunst og fordi Sophienholm er et sted med en ånd, som netop disse tre har set en mulighed for at lade sig inspirere af og bruge direkte i deres kunstneriske udtryk. Forskellene mellem disse tre væsentlige skikkelser i dansk kunst er måske umiddelbart mere tydelige end ligheden. Men de er mødtes, blevet gode venner og har fundet ud af, at de på trods af mange forskelligartede synspunkter har nogle afgørende fælles træk og arbejder med nogle sammenlignelige problemstillinger i hver deres forskningsfelt. Det har bl.a. ført til den udfordrende og tankevækkende udstilling på Brænderigården i Viborg i 2001, kaldet ”Beboelse”, hvor de satte lokaliteten i scene med så stor virtuositet, at noget lignende måtte afprøves igen. Det er blevet Sophienholm, som de har erobret, indtaget og omskabt til ”Spejlingen, Instrumentet, Gyngen og Genkomsten”. I respekt for stedets historie og ånd, idet de konfronterer den forgangne tid ved at bringe erindringerne til nutid.

Forårsudstilling - Sophienholm - Thomas Bang: – og de sang, og de sang...
Thomas Bang: – og de sang, og de sang...


Thomas Bangs (f.1938) værker er til dels skabt til stedet. Til dels retrospektive. Opvokset i USA arbejdede han allerede sidst i 1960´erne med installationsorienterede væg- og gulvobjekter indenfor det postminimalistiske felt, som på daværende tidspunkt signalerede et nybrud i skulpturen. Hans instrumenter, installationer, udsagn og overvejelser ( f.eks. i form af meget lange titler) er undersøgelser af mentale rum og psykiske tilstande. Tilsyneladende uskyldigt sammensatte ting og materialer (modelplanfragmenter, fugle, dyreskind, pile etc.) kan rejse en stemning af noget foruroligende, noget trusselsbetonet. De jagt – eller jagende tendenser fra tidligere værker optræder også her, hvor han har fornemmet noget overensstemmende til det liv, som har udfoldet sig i begyndelsen af 1800 tallet. Måske har ”jægeren” været virkelig – mad på bordet – måske var børnene fascinerede af de udstoppede fugle eller skindet fra den døde ko. Fuglene er også jægere og spiser andre fugle. De frembringer lyde. Lyd kommer man også til at tænke på i forbindelse med de fire ”nodestativer”, der er med på udstillingen. I boet efter Constantin Brun fandtes fire nodestativer. Således hænger tingene sammen med aspekter af salonmiljøet – og alligevel ikke.

Forårsudstilling - Sophienholm - Ingvar Cronhammar: Salon- og parkbænk
Ingvar Cronhammar: Salon- og parkbænk


Det samme problemkompleks optager også Poul Ingemann (f.1952) - arkitekt for bl.a. udbygningen af Johannes Larsen Museet - som med sine vældige møbelkonstruktioner ligeledes forholder sig til stedet og samspillet med kollegerne. Hans inventar tager afsæt i den kendsgerning, at Sophienholm var et landsted – et sted man tog hen til for at lade en anden verden bag sig, for at rekreere både mentalt og fysisk. ”hvile ved denne kilde” – åndelig foretagsomhed. Her har været fællesskab, men også ensomhed. Lyde og samtaler hviler stadig i luften. Forfængelighed, agtpågivenhed, jalousi, mindreværdsfølelse, arrogance, leg, flirten…..Hvert af møblerne forholder sig til dette liv. Er spejlet et spejl. Eller et manglende spejl – kun det elipseformede hul og blottede hulrum er tilbage. Instrumentet har chaise longue størrelse og knytter således an til både kroppen og rummet. Uforklarlige strategier udtænkes på sengen i halvsøvne. Gyngehestene er enten forbeholdt voksne eller børn ifølge med voksne, eller også er det en mere yndefuld sag. Men faldet eller styrtet er en lurende mulighed ved begge heste. Bordet med husene er på den ene side et uforpligtende sted. Så stort at børn kan færdes og løbe rundt under det. Dukkehusene mimer voksenverdenen og sætter fantasien i gang. Men hvad siges der på den anden side fra døren og hvad høres der fra rum til rum? Er du beboer eller gæst? Bang, Cronhammar og Ingemann forsøger at komme med et kollektivt udsagn i nok så forskellig form om identitet, væren og bliven. – Opsummerende kan man sige at: Titlen på udstillingen knytter an til en mængde associationer og forbindelser som væver sig ind i hinanden i udstillingssammenhængen. SPEJLINGEN henviser til indflytningen på dette ”landsted” i relation til Brun-familiens benyttelse af stedet. INSTRUMENTET kan forstås som rekvisit i et ”iscenesættelsesprojekt” dengang og nu. GYNGEN – en pendulbevægelse. Tid, idyl/børneparadis. GENKOMSTEN - den optræden på flere niveauer, som fandt sted i salontiden, og kunstnernes optræden nu. Hvordan Sophienholm er indrettet i disse måneder fortæller kunsthistoriker Anders Troelsen uddybende om i kataloget, som udgives i anledning af udstillingen, og med billeder optaget på stedet.

Forårsudstilling - Sophienholm - Poul Ingemann: Bord med to huse
Poul Ingemann: Bord med to huse