Privatlivspolitik
Til kunstportalen KunstOnline.dkKunstOnline.dk - find kunstmuseer mm.KunstOnline.dk - find gallerier

 
Kunsthistorisk nedslag - Sort firkant, 1915

Sort firkant
Kazimir Malevich
Sort firkant, 1915, olie på lærred 79.5 x 79.5 cm
Tretyakov Gallery, Moskva

I år for 100 år siden, udførte Kazimir Malevich det ikoniske værk ”Sort Firkant”. Det blev samme år vist på den futuristiske udstilling "0,10" i Petrograd og blev symbolet og det helt grundlæggende element i suprematismen. Værket regnes blandt de mest indflydelsesrige værker i det tyvende århundredes kunst og blev et vendepunkt i udviklingen af den russiske avantgarde. I forbindelse med udstillingen "0,10" dannede Malevich suprematist-gruppen, "Supremus" sammen med Ivan Puni, Mikhail Menkov, Ivan Klyun, Kseniya Boguslavskaya og Olga Rozanova. I 1918 skabte han et andet banebrydende værk: "Hvidt på Hvidt". Malevich betragtede suprematisme som ren udforskning af det visuelle sprog. Han ønskede at befri kunsten for den genstandsmæssige ballast.

Hans tidlige figurative billeder var påvirket af russisk folkekunst. Men i 1913 sker der et holdningsskift for Malevich. Han indleder et samarbejde med tre digtere og malere, Aleksei Kruchenykh, Velimir Khlebnikov og Yelena Guro. De var mere interesseret i en filosofisk og teoretisk tilgang til kunsten. Malevich skabte samme år omslaget til deres bog "Troye" (De tre). Han udviklede samtidig sine første abstrakte billeder, der stilmæssigt var en sammensmeltning af den syntetiske kubisme og futurisme. I december 1913 fik han et afgørende gennembrud, da han skabte futuristiske kulisser og kostumer til den legendariske opera "Sejr over Solen", der stilmæssigt var en forløber for suprematismen.

I slutningen af 1920erne indså han, at det ikke var muligt at komme længere ad suprematismens asketiske vej. Han vendte derfor tilbage til et mere figurativt formsprog, men hans værker faldt alligevel i unåde i det politiske system i Sovjetunionen. Stalin satte en endelig stopper for den kunstneriske frihed i 1932-33, og al moderne kunst blev stemplet som degenereret og blev konfiskeret. Kunsten skulle fremover følge bestemte retningslinier, fastsat af kommunistpartiet i propagandaens tjeneste. Socialistisk realisme blev kommunismens officielle stil. Malevich fik i tide bragt flere af sine værker ud af Sovjetunionen i 1927, hvor de samme år blev udstillet i Warszawa og Berlin. I forbindelse med Hitlers magtovertagelse i Tyskland blev et større antal værker smuglet til USA. Malevich selv blev ramt af cancer og døde i Leningrad i 1935, 56 år gammel.

Malevich forsvinder helt fra den internationale kunstscene i 1930erne og 40erne, og han bliver mere eller mindre glemt som kunstner. Men i midten af 1950erne genopdager en række unge kunstnere Malevich. Han bliver nu for alvor trukket frem i lyset og kommer til at præge sidste halvdel af det 20. århundredes kunst. Malevich fik især indflydelse på en række fremtrædende amerikanske kunstnere, som Ad Reinhardt, Barnett Newman, Mark Rothko, David Smith, Ellsworth Kelly, Agnes Martin, Robert Ryman, Donald Judd, Carl Andre og Richard Serra.

Interessen for Malevich er stadig stor. I 2014 blev der således afholdt store retrospektive udstillinger på Bundeskunsthalle i Bonn; Stedelijk Museum, Amsterdam og Tate Modern, London. Den største samling af hans værker findes på Stedelijk Museum i Amsterdam.

Whitechapel Gallery i London fejrer 100-året for det ikoniske værk med udstllingen "Adventures of the Black Square: Abstract Art and Society 1915-2015". Udstillingen kan opleves indtil 6. april 2015, den omfatter 100 værker af 100 kunstnere - fra Vladimir Tatlin til Hélio Oiticica.