Privatlivspolitik
Til kunstportalen KunstOnline.dkKunstOnline.dk - find kunstmuseer mm.KunstOnline.dk - find gallerier

 
Kunsthistorisk nedslag - Tetzen-Lunds kunstsamling


Vincent van Gogh
Gade i Saint-Maries, 1888
Olie på lærred 38,3 x 46,1 cm.
Privateje Foto: Wikimedia Commons


Fortællingen om Christian Tetzen-Lunds bedrifter har en lang optakt. Først som 57-årig tog han skridt til at samle moderne kunst og først i en alder af 63 år grundlagde han den samling af fransk kunst, som sikrede ham et eftermæle. Han blev født 17. januar 1852 i Aalborg. Faderen var en af byens spidser, den lokalfødte vinhandler Søren Julius Lund.

I 1868 blev Tetzen-Lund optaget på Kunstakademiet i København, hvor han bl.a. mødte Viggo Johansen, der senere blev en af landets førende naturalistiske malere, men allerede i 1871 stoppede han på Kunstakademiet for at starte en læreplads i den nystiftede bank Landmandsbanken, der siden blev til Danske Bank. Her blev han sporet ind på handlen med korn- og foderstoffer, der bød på rige muligheder for import og eksport. I 1880 etablerede han eget firma, som importerede og eksporterede kvægfoder, mel og korn, men undertiden også luksusartikler som vin og østers fra Frankrig.Paul Gauguin
Hyrdepige fra Bretagne, 1889
Olie på lærred 71,5 x 90,5 cm.
Ny Carlsberg Glyptotek
Foto: Ny Carlsberg Glyptotek, København


Nærmest som symbolsk markering af sin afsked med forretningslivet og sin tilbagevenden til København købte Tetzen-Lund i november 1915 Munchs store maleri af fabriksarbejdere ved fyraftenstid. Det var hans absolut dyreste kunstkøb til dato. Han var på dette tidspunkt i gang med at realisere sine aktiver og trække sine penge ud af firmaet, som forberedelse til næste fase af livet.

Ved nytårstid i 1917 må beboerne i Palægade i det indre København have undret sig. Den nydelige, pensionerede forretningsmand i nr. 6 var stadig nytilflyttet fra provinsen, men siden han var rykket ind et halvt år forinden, var der ankommet en stadig strøm af pakkasser. Nu åbnede han sine døre for offentligheden en dag om ugen - lejligheden var blevet et museum for moderne kunst. På væggene hang allerede malerier af Picasso, Matisse, van Gogh, Gauguin, Renoir, Seurat, Braque og Toulouse-Lautrec. Og han var kun lige begyndt. Blandt alle danske kunstsamlinger gennem tiden har en enkelt opnået næsten legendarisk status, nemlig den rige samling af fransk kunst, som Christian Tetzen-Lund (1852-1936) opbyggede på ganske kort tid. Kunstsamlingen, som blev skabt i et hektisk tempo i årene 1916-1921, er omgærdet af mystik og legender. Samlingens pludselige fremkomst og dens næsten lige så bratte opløsning få år senere fik en kritiker til at sammenligne den med Aladdins palads, der ved lampeåndens magi opstår og forsvinder i den blå luft. Kernen i samlingen var 23 hovedværker af Matisse samt et tilsvarende antal værker af Picasso. Dertil kom en perlerække af malerier af van Gogh, Derain, Rousseau, Kandinsky, Braque og mange andre. I alt ca. 600 værker købte Tetzen-Lund med usvigelig dømmekraft.Wassily Kandinsky
Billede med bueskytte, 1909
Olie på lærred 175 x 144,6 cm.
Museum of Modern Art, New York
Foto:© 2022. Digital image, The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florence


Historien om Tetzen-Lund og hans kunstsamling er historien om en handlekraftig enspænder med et sikkert blik, store ambitioner og en enestående evne til hele tiden at revidere sit kunstsyn og forkaste den vante smag. Med udgangspunkt i Tetzen-Lunds efterladte papirer præsenterer bogen den første rekonstruktion af hans samling, som trods dens betydning og forbløffende kvalitet aldrig tidligere er blevet studeret til bunds. Bogen fortæller bl.a. om Tetzen-Lunds fejlslagne forsøg på at donere en række værker til Statens Museum for Kunst. I dag hænger værkerne i stedet på førende museer verden over.Fernand Léger
Opstilling medvækkeur, 1914
Olie på lærred 100 x 81 cm.
Kunstmuseum Winterthur
Foto: Kunst Museum Winterthur
Legat Dr. Emil und Clara Friedrich-Jezler, 1973 © SIK-ISEA, Zürich (Jean Pierre Kuhn)


Om forfatteren
Jesper Svenningsen er mag.art. og ph.d. i kunsthistorie. Han er postdoc på Statens Museum for Kunst. Han er desuden forfatter til Seks år af et liv om maleren Johan Thomas Lundbyes dagbøger.

Bogen er udgivet af Strandberg Publishing.