Privatlivspolitik
Til kunstportalen KunstOnline.dkKunstOnline.dk - find kunstmuseer mm.KunstOnline.dk - find gallerier

 
Wilhelm Freddie – Stik gaflen i øjet!

Statens Museum for Kunst
28. februar – 1. juni 2009
Tirsdag-søndag 10-17, onsdag 10-20. Mandag lukket
www.smk.dk

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg
19. juni – 30. august 2009
Tirsdag-søndag 10-17. Mandag lukket
www.kunsten.dk

Wilhelm Freddie med kopi af Sex-paralysappeal, 1961
Wilhelm Freddies Arkiv
Foto: Jørn Freddie


Kontroversiel og revolutionær
Mere end nogen anden kunstner står Wilhelm Freddie (1909-1995) i dag som dansk kunsts enfant terrible. En kunstner, som fra start til slut havde eksperimentet som sit livsværk, og som gang på gang og yderst selvbevidst søgte den direkte konfrontation med tidens bornerthed og dobbeltmoral med skandaler, beslaglæggelser, udstillingscensur og hele to fængselsdomme til følge. Men eksperimentet og provokationen var aldrig et mål i sig selv. Bag Freddies originale og virtuose afsøgning af kunstens muligheder samt hans vedblivende kredsen om det erotiske begær og den menneskelige seksualitet lå en ambition om at tale direkte til sin beskuer. I tråd med hans surrealistiske kollegaers arbejder var Freddies kunst rundet af et idealistisk projekt om at skabe en kunst, der kunne frisætte menneskets inderste natur, og hvis undergravende kraft kunne vække sin beskuer fra den bevidstløse slumren og revolutionere den samfundsmæssige virkelighed.


Wilhelm Freddie
Sex-paralysappeal, 1936
KUNSTEN Museum of Modern Art, Aalborg
Objekt, 64.5 x 33 x 22 cm
SMK Foto


En ener
Wilhelm Freddie er ubetinget den mest markante kunstner inden for den skandinaviske surrealisme. Modsat mange af sine samtidige kollegaer orienterede han sig tidligt mod de nye strømninger på den internationale kunstscene. Fra omkring 1930 arbejdede han i tæt dialog med den surrealistiske bevægelse, bl.a. André Breton og Salvador Dalí, og meget hurtigt blev han en hovedskikkelse på udstillinger i Norden, ligesom han deltog i surrealistiske udstillinger i Europa. Udstillingen Stik gaflen i øjet! udfolder hele Freddies surrealisme, som nok var inspireret af impulserne udefra, men som samtidig var umiskendeligt hans egen.


Wilhelm Freddie
Zola og Jeanne Rozérot,1938
Museum Sønderjylland, Kunstmuseet i Tønder
Olie på lærred, 100 x 83 cm
SMK Foto


Glemte sider frem i lyset
Ligesom med resten af surrealismen har der indtil nu været en tendens blandt kunsthistorikere til at behandle Wilhelm Freddie inden for meget traditionelle rammer og med særligt fokus på den maleriske produktion. Fra de tidlige år til den sene produktion. Udstillingen samler også et righoldigt udvalg af Freddies malerier, collager og skulpturer gennem tiden, både absolutte hovedværker og sjældent sete værker fra privatsamlinger. Men som noget nyt stilles der samtidig skarpt på de mere ukendte sider af Freddies kunst som hans film, happenings, fotokunst, kjoledesign og vinduesudsmykninger. Derudover vises en række reproduktioner af tabte værker, ligesom museet i første del af udstillingsperioden genopfører Freddies ballet Kærlighedens triumf for første gang siden 1940. Som sådan giver udstillingen et helstøbt billede af en kunstner, der konstant gik på tværs. En kunstner, som på mange måder foregriber eftertiden ved at udfordre kunstarterne, afprøve nye medier og spille dem ud imod hinanden og blande deres specifikke særtræk.


Wilhelm Freddie
Selvportræt, 1938
The Schroeder Family Collection
Olie på lærred, 28,5 x 28,5 cm
SMK Foto


Den sene anerkendelse
Selv om Wilhelm Freddie var ubetinget den mest markante kunstner inden for den skandinaviske surrealisme samt en hyppig bidragyder til de surrealistiske udstillinger i resten af Europa, kom anerkendelse meget sent herhjemme. Først 36 år efter Freddies debut erhvervede Statens Kunstfond i 1965 for første gang et værk af Freddie, nemlig det store maleri Venetiansk Rock’n Roll, som i dag tilhører Statens Museum for Kunst. Købet trak store overskrifter om ”pornografen, der nu er blevet statsanerkendt”.

De danske kunstmuseer forholdt sig stadig tøvende og skeptiske overfor Freddies surrealistiske eksperimenter og hans for tiden skamløse kredsen om den menneskelige seksualitet. Dog med en undtagelse. Erik Fischer, som havde stået i spidsen for købet til Statens Kunstfond, påbegyndte allerede i 1960’erne en systematisk indsamling af Freddies kunst på papir til Kobberstiksamlingen på Statens Museum for Kunst, hvor Fischer var overinspektør. Det var dog først i 1986, at museet erhvervede sit første maleri af Freddie. Og tre år efter arrangerede Statens Museum for Kunst så endelig den første store retrospektive udstilling.


Wilhelm Freddie
La dolce vita, 1966
KUNSTEN Museum of Modern Art, Aalborg Olie på lærred, 130,5 x 196 cm
SMK Foto