Privatlivspolitik
Til kunstportalen KunstOnline.dkKunstOnline.dk - find kunstmuseer mm.KunstOnline.dk - find gallerier

Kunsthistorie 1870-1905

1300-1600    1600-1770    1770-1870    1870-1905    1905-1940    1940-1970    1970-2010


Kunstnerindeks

Symbolisme

Symbolismen opstod især i litterære miljøer i Frankrig (Baudelaire), og malerkunsten benyttede sig som litteraturen af symboler for en anden verden. Symbolisterne var optaget af mysticisme og dyrkede ofte det okkulte. Under indflydelse af specielt Gauguin, van Gogh og Toulouse-Lautrec, udviklede James Ensor og Edvard Munch et symbolistisk udtryk, som samtidig byggede på egne traumatiske oplevelser. De banede endvidere med deres yderst subjektive og ekspressive intentioner vejen for den senere ekspressionisme.


Symbolism

The Symbolism arose in literary scenes in France (Baudelaire) and like literature the visual art used symbols. The symbolists were engaged in Mysticism and Occultism. Being influenced by especially Gauguin, van Gogh and Toulouse-Lautrec, James Ensor and Edvard Munch developed a symbolist expression mainly based on own traumatic experiences. Further they prepared the way for the later Expressionism with their utterly subjective and expressive intentions.

Edvard Munch (i)
James Ensor (i)
Odilon Redon (i)
Émile Bernard (i)
Arnold Böcklin (i)
Vilhelm Hammershøi (i)
Ferdinand Hodler (i)
Fernand Khnopff (i)
Max Klinger (i)
Gustave Moreau (i)
Pierre Puvis de Chavannes (i)
J.F. Willumsen (i)
Poul S. Christiansen (i)
Niels Hansen Jacobsen (i)
Carl Fredrik Hill (i)
Ernst Josephson (i)
Niels Larsen Stevns (i)
Ejnar Nielsen (i)
L.A. Ring (i)
Johan Rohde (i)
Joakim Skovgaard (i)
Niels Skovgaard (i)
Agnes Slott-Møller (i)
Harald Slott-Møller (i)
Rudolph Tegner (i)