Privatlivspolitik
Til kunstportalen KunstOnline.dkKunstOnline.dk - find kunstmuseer mm.KunstOnline.dk - find gallerier

Kunsthistorie 1905-1940

1300-1600    1600-1770    1770-1870    1870-1905    1905-1940    1940-1970    1970-2010


<
Kunstnerindeks
Max Ernst
Født 1891 Brühl, Tyskland; død 1976 Paris, Frankrig

Max Ernst blev tilknyttet den ekspressionistiske gruppe Der Blaue Reiter i 1913. Han tilsluttede sig den dadaistiske bevægelse sammen med bl.a. Jean Arp i 1919, og i 1921 var han med til at starte den surrealistiske bevægelse i Paris. I opposition til André Bretons automatisme-teori udviklede han en opfattelse af surrealismen baseret på billedets symbolske betydning.
I 1939 rejser han til USA, hvor han fik stor betydning for de unge abstrakte ekspressionister. Efter anden verdenskrig forstærkes det fortællende element i hans billeder, ligesom den lyriske side bliver beriget af en historisk antropologisk dimension.
I 1953 følger den definitive tilbagevenden til Europa. Mangfoldigheden og de tilsyneladende spring i kunstnerens sene værk kan sammenlignes med erindringer. Gennem bevidste tilbagegreb udvider og modificerer Max Ernst til stadighed temaer og teknikker, han tidligere har arbejdet med. I det romantiske sene værk drejer det sig om naturens og livets kræfter og kosmiske billedverdener. Det grafiske værk vokser enormt i de sene år, det bliver til mere end 500 grafiske blade.