Privatlivspolitik
Til kunstportalen KunstOnline.dkKunstOnline.dk - find kunstmuseer mm.KunstOnline.dk - find gallerier

Kunsthistorie 1940-1970

1300-1600    1600-1770    1770-1870    1870-1905    1905-1940    1940-1970    1970-2010


Kunstnerindeks

School of London
School of London er en betegnelse for en gruppe malere i 50’erne, der var fælles om et figurativt ekspressionistisk maleri. Gruppen var inspireret af Francis Bacon, den ældste og førende skikkelse i bevægelsen, der allerede i 1945 havde udstillet de første personlige og højest subjektive billeder. Til trods for bevægelsens store profiler er den stilmæssigt forblevet isoleret og har ikke haft den store indflydelse på den internationale efterkrigskunst.

School of London

School of London is a name for a group of painters in the 50s who had a figurative expressionistic painting in common. The group was inspired by Francis Bacon, the eldest and leading figure in the movement, who as soon as in 1945 had exhibited the his first personal and highly subjective pictures. Despite the big profiles of the movement it has remained isolated stylistically and has not had much influence on the international postwar art.

Francis Bacon (i)
Frank Auerbach (i)
Lucian Freud (i)
R.B. Kitaj (i)
Leon Kossoff (i)