Privatlivspolitik
Til kunstportalen KunstOnline.dkKunstOnline.dk - find kunstmuseer mm.KunstOnline.dk - find gallerier

Kunsthistorie 1940-1970

1300-1600    1600-1770    1770-1870    1870-1905    1905-1940    1940-1970    1970-2010


Kunstnerindeks

Post Painterly Abstraction

I begyndelsen af 1950’erne, under indflydelse af de to abstrakte ekspressionistiske malere Helen Frankenthaler og Barnett Newmann samt af Josef Albers’ enkle og klare kvadratiske billeder, blev denne nye maleriske retning skabt.

Fælles for disse amerikanske kunstnere er fornægtelsen af den abstrakte ekspressionismes maleriske kvaliteter, som den ekspressive og personlige penselskrift, som de erstattede med en mere kølig og distancerende metode. Morris Louis hældte f. eks. farven direkte ned på det vandret liggende lærred. Selve farven var ikke bare på, men faktisk inde i lærredets væv, da han anvendte et ubehandlet bomuldslærred, der opsugede farven. Det fik maleren og beskueren til at opfatte billedet på en ny måde, som et objekt.


Post Painterly Abstraction

At the beginning of the 50s influenced by the two abstract expressionist painters, Helen Frankenthaler and Barnett Newmann and also by Josef Albers' simple and clear square pictures this new school of painting was created.

Common to these American artists is the denial of the painterly qualities of the Abstract Expressionism like the expressive and personal handwriting with the brush which they replaced with a more cool and distancing method. For example Morris Louis poured the paint directly down onto the horizontally lying canvas. The paint itself was not just on it, but actually inside the structure of the canvas as he used an untreated cotton canvas absorbing the paint. The painter and the spectator were now sensing the picture in a new way, as an object.

Ellsworth Kelly (i)
Morris Louis (i)
Frank Stella (i)
Gene Davis (i)
Helen Frankenthaler (i)
Sam Gilliam (i)
Al Held (i)
Robert Mangold (i)
Kenneth Noland (i)
Jules Olitski (i)
Raymond Parker (i)
Larry Poons (i)
Dorothea Rockburne (i)
Jack Youngerman (i)