Privatlivspolitik
Til kunstportalen KunstOnline.dkKunstOnline.dk - find kunstmuseer mm.KunstOnline.dk - find gallerier

Links/Leksika - Kunstmuseer / Art Museums - PL
Kunsthistoriens mestre
Kunstmuseer / Art Museums
<
Bialystok: Galeria Arsenal
Bielsko-Bialej: Muzeum Bielsku
Bydgoszcz: Muzeum Okrêgowe im. Leona Wyczólkowskiego
Bytom: Muzeum Górnoslaskie
Chelm: Muzeum Chelmskie
Cieszyn: Muzeum Slaska Cieszyñskiego
Czêstochowa: Muzeum Czêstochowskie
Gdañsk: Laznia
Gdañsk: Muzeum Narodowe
Gdañsk: Wyspa Institute of Art
Gliwice: Muzeum w Gliwicach
Katowice: Silesian Museum
Kielcach: Muzeum Narodowe
Kraków: Miêdzynarodowe Centrum Kultury
Krakow: Muzeum Narodowe
Kraków: Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Leszno: Muzeum Okrêgowe
Lódz: Centralne Muzeum Wlókiennictwa
Lódz: Muzeum Artystów
Lódz: Muzeum Sztuki w Lodzi
Lublin: Muzeum Lubelskie
Nowy Sacz: Muzeum Okrêgowe
Oroñsko: Centrum Rzezby Polskiej
Poznañ: The National Museum in Poznań
Radom: Muzeum im. Jacka Malczewskiego
Rzeszów: Muzeum Okrêgowe
Slupsk: Muzeum Pomorza Srodkowego
Stalowa Wola: Muzeum Regionalne
Szczecina: Muzeum Narodowe
Torun: Muzeum Okrêgowe
Warsawa: Centre for Contemporary Art
Warszawa: Fundacja Galerii Foksal
Warszawa: Galeria Domu Artysty Plastyka
Warszawa: Galeria XX1- Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
Warszawa: Muzeum Narodowe
Warszawa: Zacheta National Gallery of Art
Wloclawek: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyñskiej
Wroclaw: Muzeum Narodowe
Wroclaw: National Museum in Wroclaw
Zakopane: Muzeum Tatrzañskie
Zielona Góra: Muzeum Ziemi Lubuskiej