Privatlivspolitik
Til kunstportalen KunstOnline.dkKunstOnline.dk - find kunstmuseer mm.KunstOnline.dk - find gallerier

Her & Nu

Louisiana Museum of Modern Art
Per Kirkeby - Bronze
21. feb. 2020 - 21. jun. 2020

Louisiana Museum of Modern Art
Ann Veronica Janssens - HOT PINK TURQUOISE
23. jan. 2020 - 17. maj. 2020

Statens Museum for Kunst
Anna Ancher - Retrospektiv
8. feb. 2020 - 24. maj. 2020

Henie Onstad Kunstsenter
Pablo Picasso - PICASSO 347 - Den erotiske suite
3. jan. 2020 - 3. maj. 2020

Museum Jorn, Silkeborg
Markus Lüpertz - MARKUS LÜPERTZ
8. feb. 2020 - 10. maj. 2020

ARoS Aarhus Kunstmuseum
Shirin Neshat - Women Without Men
8. feb. 2020 - 9. aug. 2020

Hamburger Kunsthalle
Goya, Fragonard, Tiepolo - The Freedom of Imagination
13. dec. 2019 - 13. apr. 2020

Kunsthaus Zürich
Olafur Eliasson - Symbiotic seeing
17. jan. 2020 - 22. mar. 2020

Tate Modern
Steve McQueen - STEVE McQUEEN
13. feb. 2020 - 11. maj. 2020

Trapholt
Anette Harboe Flensburg - In Company With No-One
16. jan. 2020 - 22. nov. 2020

Fondation Beyeler
Edward Hopper - EDWARD HOPPER
27. jan. 2020 - 17. maj. 2020

Hirschsprung
Kristian Zahrtmann - Queer, kunst og lidenskab
5. feb. 2020 - 10. maj. 2020

Ribe Kunstmuseum
Johan Ludvig Lund - Den anden guldalder
1. feb. 2020 - 1. jun. 2020

Randers Kunstmuseum
Gruppeudstilling - FLORA - mellem planter og mennesker
1. feb. 2020 - 17. maj. 2020

 Nyhedsbrev
Bliv opdateret om nyheder fra KunstOnline.dk
Navn:
E-mail:


Nyheder

Med Samleren i skyggen. Helge Jacobsens pinakotek
Helge Jacobsen (1882-1946) er i dag ukendt for de fleste. Han overskygges af sin berømte far, bryggeren Carl Jacobsen. Men Helge Jacobsen har i kraft af sine poster som museumsdirektør og fondsformand haft en uvurderlig betydning for dansk kunstliv. Helge Jacobsen udtalte ved flere lejligheder, at han så sin opgave som en forlængelse af sin fars virke, men at han samtidig ønskede at fremme sin egen interesse: moderne fransk malerkunst. Med Samleren i skyggen. Helge Jacobsens pinakotek fortælles historien om Carl Jacobsens ældste søn for første gang i en udstilling.

Som sin far blev Helge Jacobsen uddannet brygger - i Europa og USA. Helge og hans lillebror Vagn skulle overtage Carlsberg. Men sønnerne levede ikke op til faderens forventninger og Helge fik aldrig nogen ledende rolle i bryggeriet.

Helge Jacobsen levede stille i sin luksusvilla i Vedbæk, var fjern i sin omgang med mennesker og kaldte sig selv for -et skrøbeligt kar-. Aldrig var han lykkeligere, end når han gik gennem Londons gader som en ukendt mand langt fra København.

Han havde ikke midler i samme omfang som sin far og farfar, J.C. Jacobsen, og yndede at fremstille sig selv som en mand uden stor købekraft. Men han var særdeles velhavende, og pengene brugte han på sin lidenskab: kunst.

Efter faderens død i 1914 indtrådte Helge Jacobsen i Glyptotekets og Ny Carlsbergfondets ledelse. Han var direktør for Glyptoteket fra 1915 til 1925 og formand for Ny Carlsbergfondet fra 1914 til sin død i 1946 - en periode, hvor fondet finansierede mange store udsmykninger i offentlige bygninger i hele Danmark.

Kort efter sin indtrædelse som museumsdirektør offentliggjorde Helge Jacobsen sin ambition om at skabe et pinakotek - en malerisamling - på Glyptoteket. Pinakoteket skulle være en samling af mesterværker inden for den moderne franske malerkunst, og det var Helge Jacobsens ønske, at malerierne skulle give et bredt publikum mulighed for at opleve moderne kunst.

Et af de centrale spor i udstillingen er således tilblivelsen af Glyptotekets franske malerisamling, der tæller værker af kunstnere som Édouard Manet, Edgar Degas og Claude Monet samt ikke mindst Helge Jacobsens absolutte favorit, Paul Gauguin. Gennem strategiske manøvrer og i skarp konkurrence med andre af tidens samlere opbyggede han en af de væsentligste danske samlinger af franske mesterværker på Glyptoteket.

Særudstillingen rummer et stort udvalg af mesterværker fra samlingen præsenteret i samspil med et omfattende og ikke tidligere udstillet arkivmateriale, herunder fotografier, der udfolder historien om 'samleren i skyggen' - Helge Jacobsen.

GlyptoteketKirkeby & Bronzerne - den mægtige styrkeprøve
PER KIRKEBY - BRONZE
Louisiana
21. februar - 21. juni 2020

Udstillingen folder både Kirkebys skulpturelle værk ud som selvstændig praksis og viser på samme tid samspillet mellem billede og skulptur. Den vises i museets Vestfløj, men har et monumentalt anslag foran museet, hvor Per Kirkebys mere end 4 meter høje 'Skulptur til København' fra 1997 er opsat.

Per Kirkeby - Bronze er bygget op over en række temaer - Rodin, Natur, Huler og Helte, Opera m.fl. - der tilsammen danner en fortælling om eksistens, myter, opgør og kunstnerisk forløsning.

I 1980erne begynder Kirkeby at arbejde med skulptur i gips og ler, som derpå støbes i bronze. Han opfatter sig selv som maler, men har frem til denne periode været på udkig efter et nyt malerisk udtryk, og hans søgen efter struktur, skelet, motiv og figur forløses lidt efter lidt gennem arbejdet med skulpturerne.

Han tager stoffet i hænderne, han modellerer, bygger, skraber, lægger på og tager af - og overvinder den lille distance, som maleriet altid er underlagt, derude for enden af penslen. Kirkebys motiv er det enklest mulige, kroppen, tilmed delt op i sine komponenter: hoved og arm, torso.

VIDEO-PREVIEW FRA UDSTILLINGENMuseum Jorn præsenterer Markus Lüpertz
8. februar -10. maj 2020

Den tyske maler og billedhugger Markus Lüpertz, der ofte betegnes som moderne europæisk "malerfyrste", er en af de internationalt mest indflydelsesrige kunstenere af vor tid. Han er opfinderen af sin såkaldte "dityrambiske" kunst, der sidst i 1960erne forenede en figurativ naturalisme med en både instinktstyret og formel abstraktion til en stilistisk særegen neoekspressiv udtryksform. I Lüpertz' kraftfulde, euforiske og til tider monumentale syntetiske kunst kulminerer elementer som gentagelse, det ekstatiske og dramaet mellem kaos og orden eller også kampen mellem det fuldendte og det ufærdige.

Markus Lüpertz' værker har ofte en poetisk eller episk dimension og de tager som regel udgangspunkt i traditionelle europæisk-antikke mytologiske motiver og holder fast i klassiske analoge billedkunstneriske metoder, samtidig med at de formulerer en frigørelse fra en specifik historisk kontekst eller et konkret billedprogram. Som filosofiske tankekulisser repræsenterer Lüpertz' kunstneriske arbejder afspejlinger af beskuerens individuelle verdensbilleder og de fremprovokerer en aktualisering og nytolkning af det oprindelige indholdsmæssig afsæt. Med andre ord: Det gengivne motiv er hos Lüpertz ikke ensbetydende med billedets tema eller budskab og kunstgenstandens nærmere betydning bliver først formuleret i beskuerens øje. På denne måde udfordrer Lüpertz' ukonventionelle kunst bestandigt både de anvendte principper og rammer indenfor billedkunstnerisk produktion, sit eget indhold og sit publikum.
Markus Lüpertz kunst befinder sig i mange anerkendte kunstsamlinger verden over og har været vist på talrige vigtige europæiske udstillingssteder, bl.a. på Lenbachhaus i München, på kunsthallen i Baden Baden, på Museo Reina Sofía i Madrid eller på Dokumenta 7 i Kassel.

Udstillingen på Museum Jorn er den første museale soloudstilling med Markus Lüpertz i Danmark. Den udvikles i tæt samarbejde med kunstneren og den sammenstiller et repræsentativt udvalg af malerier og skulpturer - alt i alt over 90 markante værker. Der udstilles også en række nyere arbejder, der til dels aldrig før har været vist for offentligheden.

Museum JornALBERT MERTZ - 100 ÅR
Den 31. januar er det 100 år siden, billedkunstneren Albert Mertz (1920-90) blev født. I den anledning planlægger Sorø Kunstmuseum i samarbejde med Holstebro Kunstmuseum en soloudstilling med Albert Mertz, som skal vises i Sorø i efteråret 2020 og i Holstebro i foråret 2021.
At Albert Mertz i 2020 ville være blevet 100 år, er afsættet for museumssamarbejdet. Men den dybere bevæggrund til at vise udstillingen er Mertz' store og fortsatte relevans i dag - i forhold til samtidskunsten, men også for vores forståelse af de væsentligste strømninger i det 20. århundredes danske kunst. Hans konceptuelle tilgang, hans kunstteoretiske betragtninger, hans underfundighed, skarphed og dybe sociale engagement - samt hans fremsynede inddragelse af beskueren. Alt dette indvarslede på et tidligt tidspunkt det kunstsyn, der udgør fundamentet for en stor del af kunsten i dag.

ALBERT MERTZ - 100 ÅRDen største Anna Ancher-udstilling nogensinde
8. februar - 24. maj 2020
Statens Museum for kunst

Anna Ancher var en af de helt centrale kunstnere omkring år 1900. Hun bragte internationale strømninger i kunsten med sig hjem fra rejser og ind i sine malerier fra Skagen. SMK præsenterer den største retrospektive udstilling om Anna Ancher nogensinde.

Da den svenske maler Oscar Björck skulle beskrive sin ven Anna Ancher (1859-1935) i et brev til museumsmanden Karl Madsen i 1929, skrev han: "Min store beundring både som person og kunstnerinde har Anna Ancher. Hun er som et solskin og i hendes malerier findes noget, som ingen af os andre ejer i samme grad. En stille hengivenhed i opgaven og en kolorit, der er så mættet og saftig som en moden frugt".

Anna Brøndum blev født i 1859, som datter af Ane og Erik Brøndum ? værtsparret på Brøndums gæstgiveri i Skagen. I denne yderste kant af Danmark, hvortil der først kom jernbane i 1890, kom Anna Brøndum i en ung alder i kontakt med tilrejsende kunstnere og forfattere, som besøgte hendes forældres gæstgiveri. Det moderne gennembruds mænd og kvinder som Michael Ancher, Holger Drachmann, Georg Brandes og senere Agnes Henningsen m.fl. søgte til Skagen for at være en del af stedets progressive kunstner- og forfattermiljø. Og den interesse, som hun havde haft for at tegne og male allerede fra barn, blev opmuntret af flere kunstnere blandt andre Michael Ancher, der som bekendt senere blev hendes ægtemand.

Flere vintre i træk 1875-78 tog den unge Anna til København for at gå på Vilhelm Kyhns tegne- og malerskole for kvinder. Først i 1908 fik kvinder adgang til Kunstakademiet på lige fod med mænd. Senere i 1889 rejste hun til Paris og supplerede sin uddannelse ved at opsøge en af tidens mest feterede kunstnere Puvis de Chavannes, der havde en meget besøgt kunstskole. Det er blandt andet denne vekslen mellem det nære miljø i Skagen og de internationale impulser, som var med til at forme Anna Anchers billedsprog: Det forenklede billedrum, de radikale farvevalg og den intense brug af lyset. Anna Ancher er ikke bare den mest "moderne" af malerne fra Skagen, hendes kunst rækker langt ind i det 20. århundrede.

Anna Anchers særlige evne til at skildre lys og farve udfoldes i udstillingen, men også andre temaer, som fylder overraskende meget i hendes kunst, får plads i udstillingen blandt andet landskaber og religiøse motiver. Samlet set forsøger udstillingen at præsentere et mere nuanceret og mangfoldigt billede af Anna Ancher.

Udstillingen bliver vist på SMK i perioden 8. februar - 24. maj 2020. Efterfølgende vises den på Skagens Museum 13. juni - 18. oktober 2020 og Lillehammer Kunstmuseum 14. november 2020 - 15. marts 2021.

Læs mereLouisiana præsenterer Ann Veronica Janssens
HOT PINK TURQUOISE
23. januar - 17. maj 2020

Over de seneste år er mange gæster på Louisiana stoppet op foran et lokkende glimt af guld i overfladen af et akvarium. Ved nærmere eftersyn har de kunnet konstatere, at kunstneren sætter vores sansning på spil, så vi faktisk ikke forstår, hvordan det, vi ser, er frembragt. Kunstneren er belgiske Ann Veronica Janssens (f. 1956), og de færreste kender denne perle i samtidskunsten. Janssens kunst er fundamentalt eksperimenterende af karakter, men i modsætning til naturvidenskabens forsøg skal intet bevises for kunstneren eller i kunsten. Janssens slipper det, vi ikke allerede ved, løs.

Helt utvetydigt står Janssens´ værk på skuldrene af kunstnere, der i efterkrigstiden søgte at afmontere skulpturens monumentale karakter. Det vil sige den europæiske tradition fra konstruktivismen og frem til Op Art, og ikke mindst den amerikanske "optiske minimalisme", som opstod i 1960ernes Californien og i kunsthistorien går under betegnelsen Light & Space. Sideløbende har Janssens´ originalitet sat tydelige spor i samtidskunsten.

Janssens´ værker spænder vidt, men kan alle beskrives som skulpturer, der bruger rummet som scene for sanselig udfoldelse. Louisianas Sydfløjs enkle, hvide arkitektur bliver resonansbund for Janssens´ både spinkle og svimlende kunst - spinkle, fordi værkerne og deres komponenter er ret enkle, medens effekten af dem løfter sig over materialet. Janssens selv bruger ofte ordet flydende til beskrivelse af effekten af sine værker - selv når de fx udgøres af en 6,5 meter lang jerndrager blankpoleret på toppen, så rummet spejles og det er svært at fastholde blikket på objektet. Janssens ønsker ingen kontrol over hverken værker eller beskuere, for som den hollandske teoretiker Mieke Bal har sagt, er Janssens´ kunstværker på én gang genstand og begivenhed.

Mange af værkerne i udstillingen kan vække en fornemmelse af at stå ved tærsklen til noget. De betoner overgange og forvandlinger mellem, på den ene side, et materielt plan - afstedkommet af glas, farve, væsker og ikke mindst lys - og, på den anden side, en dynamisk oplevelse af tid og rum. Det kan lyde abstrakt, men udstillingen er på mange måder én lang men nok så konkret og kropslig oplevelse af, hvordan vi ved at kigge nærmere på noget, gå rundt om og ind i en velkendt materiel verden, aktiverer en nysgerrighed og en opmærksomhed på os selv - et potentiale, vi oven i købet kan tage med os, når vi forlader udstillingen.

Louisiana Channel har til udstillingen produceret en serie på seks videoer om Ann Veronica Janssens og hendes arbejde. Videoerne vises i udstillingen og er netop publiceret frit tilgængeligt.

Louisiana Channel - Ann Veronica JanssensNancy Spero bliver introduceret til et dansk publikum
Udstillingsserien Louisiana on Paper præsenterer fra 23. januar til 26. april 2020 den amerikanske kunstner Nancy Spero (1926-2009). Hendes mangesidige værk er et opgør med magthavere af enhver slags - politisk undertrykkelse, racisme og mandlig dominans. Den menneskelige skikkelse er det centrale motiv og et forbindende element.

Den feministiske pioner Nancy Spero bliver for første gang introduceret til et dansk publikum, når hendes værker kan opleves i Louisianas Sydfløj. Tidligt i sit kunstneriske virke traf Spero - kunstneren og aktivisten - beslutningen om, i opposition til den amerikanske kunstverden, at arbejde figurativt. Senere valgte hun at stoppe endegyldigt med oliemaleri på lærred for udelukkende at arbejde med papir som billedmedium.

Nancy Spero blev født i Cleveland, Ohio, og er uddannet på School of the Art Institute of Chicago i 1949. Hun tilbragte efterfølgende, ad flere omgange, en række år i Paris. I 1964 slog hun sig ned i New York i et forandret USA, der var gået ind i Vietnamkrigen. Spero tilsluttede sig antikrigsbevægelsen, deltog i forskellige aktioner og engagerede sig i grupper som Artists and Writers Protest Against the War in Vietnam. Krigen blev i de følgende år det vigtigste tema i Speros kunst, og i årene 1966-1970 opstod War Series, en serie på flere end 100 værker, der skånselsløst fordømmer Vietnamkrigen.
Stærkt inspireret af den franske skuespiller, dramatiker og teaterteoretiker Antonin Artaud (1869-1948) fik Spero ny næring til sin billedverden. Indarbejdede citater og figurative fremstillinger er kendetegnende for værkgrupperne Artaud Paintings og Codex Artaud, der blev til i årene 1969-73.

Mod uretfærdighed og umenneskelighed
I 1972 åbnede det første rent kvindelige non-profit galleri i New York - stadigt eksisterende A.I.R. Gallery (Artists In Residence). Spero ville sammen med fem andre kvindelige grundlæggere give galleriets medlemmer mulighed for at være permanent til stede i kunstverdenen. Det blev et afgørende skridt også for Spero, der endnu ikke havde oplevet signifikant offentlig synlighed med sin kunst. Her udstillede hun blandt andet sine billedfriser på lange papirbaner. Få år forinden havde Spero bestemt sig for udelukkende at afbilde kvindelige væsner i sin kunst - nutidige, historiske eller mytologiske figurer - og hendes oprør mod især kvindeundertrykkelse var derefter fremherskende.

Op gennem 1980erne og frem til sin død i 2009 var Spero en af Amerikas fremtrædende kunstnere, og hun fortsatte energisk med at vende sig mod uretfærdighed og umenneskelighed. Realiseringen af installationen Maypole: Take No Prisoners på biennalen i Venedig i 2007 var endnu et højdepunkt. Den oprindelige idé til installationen - en majstang, på hvis bånd der hænger afhuggede hoveder - havde Spero allerede udviklet 40 år tidligere i en tegning til War Series.

LOUISIANA ON PAPER - NANCY SPEROIndvielse af Per Kirkeby Rummet på Museum Jorn
Det har i flere år været Museum Jorns ønske at markere Per Kirkebys personlige engagement og hans fremtrædende position i museets samling af eksperimenterende kunst. Derfor opretter museet et særligt PER KIRKEBY RUM med en række hovedværker af kunstnere i museets samling.
I løbet af de seneste år har Museum Jorn modtaget meget omfattende gaver fra Per Kirkeby. Det drejer sig om en række værker og arkivalier, som efterhånden udgør en bærende del af museets identitet.

Per Kirkeby Rummet er åbent for publikum fra den 21. januar 2020.

Museum JornNy direktør på Glyptoteket
Gertrud Hvidberg-Hansen titræder 1. marts som ny direktør for Glyptoteket. Hun forlader dermed sin nuværende stilling som direktør for Faaborg Museum.

Glyptoteket har i 2019 haft sit bedst besøgte år nogensinde med et samlet besøgstal på 514.608.

Læs mereNy direktør for Kunsten i Aalborg
De seneste år har Kunsten i Aalborg præsenteret store, internationale udstillinger og samtidig udviklet helt nye måder at møde sit publikum på. Det har betydet et stigende besøgstal, international omtale og en stærk lokal forankring. Nu har Kunsten fundet den direktør, der skal bringe museet op på et endnu højere niveau.

Blandt et yderst kvalificeret ansøgerfelt finder ansættelsesudvalget, at Lasse Andersson er den helt rette person til at afløse den tidligere direktør Gitte Ørskou, der fratrådte den 1. september 2019 til fordel for et direktørjob i Sverige.

"Med Lasse Andersson som leder har Utzon Center haft en imponerende succes. Kvalitetsniveauet i udstillingerne er konstant hævet. Han er passioneret og god til at skabe begejstring omkring Utzon Center, og han er eminent til at skabe partnerskaber med fonde og erhvervslivet.
Det hele har betydet mange nye samarbejder med både udstillingssteder og andre faglige partnere, hvilket har medført en kraftig stigning i aktivitetsniveauet og besøgstallet, og har gjort Utzon Center langt mere kendt i udlandet.
Det er evnen til at tænke nyt på en meningsfuld måde og samtidig kunne eksekvere og fastholde kvalitet og relevans, der gør, at vi har valgt Lasse som ny direktør for Kunsten." siger bestyrelsesformand Christen Obel i forbindelse med udnævnelsen.

Kunsten Museum of Modern Art AalborgNu har SMK knækket kurven for besøgstal
SMK har i 2019 haft 390.728 besøgende. Det er 25 procent flere end i 2018, og det højeste antal besøgende siden museet genindførte entre i 2016.
Christen Købke, Christoffer Eckersberg og Elisabeth Jerichau-Baumann var nogle af de guldaldermalere, der hele efteråret trak masser af gæster til SMK (Statens Museum for Kunst). Faktisk blev museets store særudstilling om guldalderen med knap 150.000 besøgende en af de mest besøgte udstillinger på SMK i 10 år. Også forårets særudstilling med Sonja Ferlov Mancoba var velbesøgt, og dermed fik SMK knækket kurven for besøgstal i en opadgående retning.

Statens Museum for KunstTæt på 110.000 gæster på Kunsten i 2019
Museet rundede sidste åbningsdag i 2019 gæst nummer 107.604. Dermed nærmer besøgstallet sig rekord- og genåbningsåret 2016, hvor omkring 116.000 mennesker lagde vejen forbi Aaltos arkitektoniske mesterværk. Besøgstallet ligger nogenlunde på linje med antallet til AaB's hjemmekampe.

Succesen skyldes udstillinger af høj, international standard samt adskillige tilbud og arrangementer, der henvender sig til alle. Desuden har Kunsten efterhånden opbygget en loyal publikumsklub, Klub Kunsten + Utzon, med 7.000 medlemmer, der står for omkring 40.000 af årets besøg.

Kunsten Museum of Modern Art i AalborgNy finanslovsaftale stopper kulturbesparelser
Regeringen har sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet aftalt at stoppe besparelserne på kulturområdet fra 2020.

Fra 2020 bliver omprioriteringsbidraget annulleret. Det betyder, at besparelser for samlet set 764 mio. kr. over de næste 4 år annulleres. Det sker efter 4 år med faste, årlige sparekrav på 2 procent hos kulturinstitutionerne.

Fra 2020 er det slut med de faste, årlige sparekrav for de danske kulturinstitutioner. Det sker efter 4 år med systematiske grønthøsterbesparelser under den borgerlige regering.
Den daværende V-regering indførte i 2016 besparelser på 2 pct. årligt på driftsbevillinger på kulturområdet - herunder museer, teatre, kunstneriske uddannelser og folkehøjskoler.Kunstskatte trækkes frem i lyset
Med mere end 240.000 værker er Den Kongelige Kobberstiksamling på SMK (Statens Museum for Kunst) Danmarks største samling af papirværker - og en af verdens absolut fornemste. Den har rod i de danske kongers private samlinger og indeholder værker af en bred vifte af anerkendte kunstnere som Rembrandt van Rijn, Pablo Picasso, Georgia O?Keeffe, Louise Bourgeois, Francisco Goya, Auguste Rodin, Giovanni Battista Piranesi, Erich Heckel og Rosemarie Trockel. Alle værkerne er i dag ejet af Danmarks nationalgalleri, SMK, og er en del af hele landets kunstsamling.

Normalvis opbevares Den Kongelige Kobberstiksamlings værker i SMKs magasiner, hvorfor de ikke kan ses af museets besøgende. Det skyldes, at papirværker er så skrøbelige, at de ikke kan tåle at hænge fremme permanent. Men nu tilbyder SMK en helt særlig mulighed for at opleve nogle af samlingens mange papirskatte.

I forbindelse med særophængningen "Hovedværker fra Den Kongelige Kobberstiksamling", som vises fra 29. november 2019, har samlingens inspektører hentet en række af de allerbedste papirværker frem fra magasinerne. I alt har de håndplukket og udpeget omkring 65 værker fra 1500-tallet og op til i dag, og blandt de udvalgte værker er både pasteller, tegninger, akvareller, collager og fotografier.

I særophængningen kan man blandt andet opleve den dramatiske forskel mellem Albrecht Dürers og Rembrandts fremstilling af Adam og Eva og se Toulouse-Lautrecs intime konfrontation med den kvindelige klovn Mademoiselle Cha-U-Kao. Samtidig kan man få et indblik i, hvordan performancekunst genfortolkes til kunst på papir, som det eksempelvis er tilfældet i fremstillingen af Lene Adler Petersens og Bjørn Nørgaards aktion i 1969, hvor Lene Adler Petersen vandrede nøgen gennem Børsen.

Særophængningen Hovedværker fra Den Kongelige Kobberstiksamling kan opleves frem til 10. maj 2020, hvorefter papirværkerne skal tilbage til opbevaringsmagasinerne.

SMKSMK lancerer stor onlinesamling
Kunstig intelligens organiserer Danmarks største kunstsamling

29. november lancerer SMK en ny og brugervenlig onlinesamling. Ved hjælp af kunstig intelligens er omkring 40.000 digitale værker fra museets samling blevet systematiseret og kategoriseret. Samtidig frigiver museet det API, som onlinesamlingen er baseret på, så alle frit kan benytte SMKs data til f.eks. at lave deres egne apps.

Kunsten skal sættes fri. Sådan lyder en af visionerne for SMK (Statens Museum for Kunst), der som Danmarks nationalgalleri er indehaver af hele landets fælles kunstsamling.

Derfor har museet - med støtte fra Nordea-fonden - siden 2016 arbejdet på et digitalt projekt med titlen SMK Open. Projektet skal gøre museets samling og digitale materiale tilgængeligt på en bred vifte af platforme og skal sikre, at alle, uanset bopæl, får mulighed for at udforske og benytte museets kunstsamling og dets data.

Som en del af projektet lancerer SMK nu en ny onlinekunstsamling. Onlinesamlingen går i luften 29. november 2019, og med en række nye detaljerede søgefunktioner er det den langt mest brugervenlige adgang til samlingen til dato.
"Vi arbejder hele tiden på at gøre museets samling relevant og tilgængelig for så mange som muligt. Nu bliver det forhåbentlig lettere for alle, der vil opleve eller bruge samlingen digitalt - også for dem, der måske vil søge mere intuitivt og ikke har taget stilling til, hvilken konkret kunstner eller kunsthistorisk periode, de er interesseret i," siger Jonas Heide Smith, der er leder af SMK Digital.

Med den nye onlinesamling bliver det blandt andet muligt at søge efter værker med specifikke motiver som mennesker, blomster eller stole. Det bliver også muligt at søge efter værker i bestemte farvenuancer eller værker, der ligner hinanden, ligesom man naturligvis også kan sortere værkerne efter mere klassiske parametre som kunstner og årstal.
Brug kunsten
Med SMKs nye onlinesamling kan man - helt gratis - downloade de af museets digitaliserede værker, som er public domain - dvs. værker, som ikke længere er beskyttet af ophavsretten. Det gælder eksempelvis værker af Vilhelm Hammershøi, Anna Ancher, L.A. Ring og mange flere. Disse værker kan downloades i høj opløsning, så de kan trykkes på alt fra plakater til sofapuder og benyttes i bøger, forskningsartikler, skoleopgaver mm.
Onlinesamlingen lanceres i første omgang som en betaversion, som brugerne har mulighed for at give feedback på. På baggrund af den feedback og SMKs egne erfaringer opdateres onlinesamlingen løbende.

Baseret på kunstig intelligens
For at kunne skabe de nye søgefunktioner har SMK kategoriseret hvert eneste værk i onlinesamlingen. Indtil videre rummer samlingen omkring 40.000 digitaliserede værker med fotos, som alle er blevet analyseret, tagget og systematiseret. Det er en kæmpe opgave, som kun har kunnet lade sig gøre, fordi museet har benyttet sig af kunstig intelligens.

"Hvis mennesker skulle sidde og tagge alle værkerne, ville det være utroligt dyrt og tidskrævende. Desuden ville det være meget omstændeligt at ændre fremgangsmåde senere uden at skulle gennemgå hele samlingen igen. Med kunstig intelligens kan vi få udført det grove arbejde hurtigt, så vi kan koncentrere os om mere komplicerede og kreative opgaver," siger Jonas Heide Smith.

Fri adgang til data
Målet med projektet SMK Open er ikke blot at skabe en ny onlinesamling, men at gøre den digitaliserede kunstsamling tilgængelig i formater, der kan bruges fleksibelt til så mange formål som muligt, og at enhver, der har lyst, skal kunne skabe deres egne hjemmesider og apps på baggrund af museets data.
Derfor har SMK frigivet det API (Application Programming Interface), som den nye onlinesamling er baseret på. På den måde får brugerne adgang til det bagvedlæggende data, som de frit kan arbejde videre med.

Ved brug af API?et kan både privatpersoner og virksomheder skabe deres egne apps, hjemmesider mm. baseret på SMKs data. De services, der udvikles, vil være direkte koblet op på API´et og bliver derved automatisk opdateret med den nyeste information, så snart SMK opdaterer data om samlingen.
Allerede nu ligger en betaversion af API´et klar. Det kan findes på smk.dk/api.

Den nye onlinesamling kan fra 29. november findes på open.smk.dk.

SMKKunstmuseerne Kunsten og Louisiana indgår partnerskab
Kunstmuseerne Kunsten og Louisiana går nu sammen om at udvikle museet i Aalborg for at gøre Kunsten til et endnu mere spændende udstillingssted for den moderne kunst og for samtidskunsten.

Igennem de seneste år har der været et udstillingssamarbejde mellem Kunsten og Louisiana, der har betydet, at publikum har kunnet opleve store internationale kunstnere på Kunsten. Aktuelt viser Kunsten udstillingen Twilight Zone, hvor Kunsten har udvalgt en række stærke værker fra Louisianas verdensberømte samling af samtidskunst. Tidligere har der været en større udstilling med den sydafrikanske kunstner William Kentridge.

De to institutioner har nu i lyset af de gode erfaringer, besluttet at bringe samarbejdet et afgørende skridt videre ved at udvide og formalisere det kunstfaglige samarbejde til at omfatte hele udstillingsprogrammet.

Louisianas direktør, Poul Erik Tøjner, siger:

"På Louisiana har vi altid følt et slægtskab med kunstmuseet i Aalborg, fordi det er det andet moderne arkitektoniske hovedværk på museumsfronten i Danmark. Kunsten og Louisiana klæder hinanden. Vi glæder os til et partnerskab, en nydannelse i dansk museumsliv, hvor Kunstens kommende direktør og kuratoriske stab bliver en del af det faglige miljø på Louisiana. Kunsten får glæde af Louisianas store internationale netværk, af Louisianas kompetencer og ikke mindst af Louisianas efterhånden store internationale samling af samtidskunst. Louisiana får glæde af at samarbejde med et velfungerende museum med en fornem samling, men også af at tage et større ansvar i samarbejde med en regional institution. Kulturel vækst er på dagsordenen i Aalborg, hvor der findes en offentlighed, som ikke kommer forbi Louisiana"

Stillingen som ny direktør for Kunsten genopslås derfor på nye forudsætninger, men Kunsten fortsætter som en selvstændig og selvejende institution.

Bestyrelsesformand på Kunsten, Christen Obel siger:

"Kunsten har igennem en lang periode været i en rigtig positiv udvikling, men med adgangen til Louisianas ressourcer og brand forventer vi at kunne accelerere denne udvikling yderligere. Derfor har vi også - trods mange stærke ansøgninger til det oprindelige direktøropslag - besluttet at genopslå stillingen, så kandidaterne er fuldt bekendt med forudsætningerne, selvom det grundlæggende er den samme selvstændige og markante profil, vi leder efter."

Formelt vil Louisianas direktør have det overordnede ansvar for det kunstfaglige program. I samme forbindelse vil Kunsten i langt større omfang kunne lade Louisianas samling og netværk indgå i sit udstillings- og aktivitetsprogram i Aalborg, ligesom det kunstfaglige miljø kan styrkes gennem samarbejdet.

Der er enighed om, at den klare ambition er, at dette skal styrke niveauet for udstillingerne yderligere, og at ambitionen er fuldt forenelig med at forblive en stærkt lokalt forankret kulturinstitution i Aaltos smukke rammer. Et museum, der skaber udstillinger af høj kvalitet og som appellerer både til det lokale publikum og det nationale og internationale. Mulighederne bliver blot større gennem det tætte samarbejde mellem de to institutioner.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen siger,
"Aalborg Kommune bakker naturligvis op, når bestyrelsen på Kunsten er positive overfor at udvide samarbejdet. Det er meget glædeligt, og vi ser det som et stort skulderklap til Kunsten, når en stor internationalt respekteret og succesfuld institution, som Louisiana, på denne måde anerkender den position som Kunsten gennem en målrettet indsats har bragt sig i."

Aftalen træder i kraft ved årsskiftet, og den nye direktør skal være drivkraften bag en opdateret strategi for Kunsten. Aftalen skal have lejlighed til at virke i 2-3 år, før man endegyldigt vurderer samarbejdets succes.

Kunsten Museum of Modern Art AalborgARoS sætter fokus på skulpturen i ny udstilling
12. oktober 2019 - 1. marts 2020

Med skulpturudstillingen Objects of Wonder - from Pedestal to Interaction sætter ARoS i efteråret 2019 skulpturen i spil i en sanselig og kropslig iscenesættelse.
Publikum kan opleve en omfattende præsentation af omkring 50 skulpturer, der er skabt over en periode fra 1960erne til i dag. Udstillingen, der er lavet i samarbejde med Tate i London, hedder Objects of Wonder - from Pedestal to Interaction, og har som ambition at motivere publikum til at løfte blikket fra de digitale medier for at genopdage sig selv og omgivelserne i en kropslig og fysisk virkelighed.

Skulpturen er historisk set en hyldest til ophøjede positioner i samfundet. Med modernismens indtog i begyndelsen af 1900-tallet begynder der dog at ske en generel forandring, som i særdeleshed får betydning for skulpturen fra omkring 1960erne. Her er skulpturen for alvor kravlet ned fra sin piedestal og er kommet i demokratisk øjenhøjde med sin betragter. Nu kan stort set alting være kunst og kaldes kunst. Fra masseproducerede jernrør til luften over Paris, fra levende dyr og kunstnerens egen afføring til mere uhåndgribelige medier som performance og video. Skulpturhistorien tager disse tanker til sig og bliver et felt, som er grænseløst i sin brug af objekter fra hverdagslivet og alle de referencer til forbrug, begær, skønhed, skræk og genkendelse, der ligger heri. De mange form- og materialeeksperimenter udvikler sig i sidste halvdel af 1900-tallet til begivenhedsorienterede skulpturelle værker, der involverer publikum i en aktiv medskabende rolle.

ARoSARKENs store Picasso-udstilling
Elsket af Picasso - Kærlighedens magt
12. oktober 2019 - 23. februar 2020

Oplev en perlerække af Pablo Picassos bedste værker, når ARKEN den 12. oktober åbner Elsket af Picasso - Kærlighedens magt. Udstillingen er skabt i et enestående samarbejde med Musée national Picasso-Paris og zoomer ind på den passionerede fortælling om Picasso og hans stærke modeller.

Påklædte og afklædte, kurvede og kantede, sovende og seende. Den spanske kunstner Pablo Picasso viser gennem syv årtier kvindekroppen som en farverig metamorfose - fuld af længsel og vilje, begær og erotik. Særudstillingen Elsket af Picasso - Kærlighedens magt tager relationen mellem en af verdenshistoriens største malere og hans modeller op og nyfortolker Picassos kvindeskildringer. Den berømte kunstners kvindeportrætter rejser spørgsmål, som er højaktuelle i dag, hvor flere og flere diskuterer køn, privilegier og identitet i ligestillingens og feminismens navn. ARKENs Picasso-udstilling sætter fokus på kvinderne i portrætterne, deres betydning for Picassos vilde stilbrud og på komikken i hans dramatiske iscenesættelser.

Erotisk tørst og brændende begær
Pablo Picasso er berømt for sin evne til kunstnerisk fornyelse og berygtet for sit kompromisløse liv. Picassos kunstneriske udvikling og stilistiske nybrud følger hans kærlighedsliv ? og det går ikke stille af. I banebrydende og udtryksfulde malerier tolker Picasso familielivet, børnene, berømmelsen, kunstneridentiteten, kærligheden og kriserne. Særligt ét motiv vender han tilbage til igen og igen: den nøgne kvindekrop, alene eller i samspil med kunstneren. Med afsæt i et af kunsthistoriens mest ikoniske motiver - maleren og modellen - skildrer Picasso lysten til at se og blive set. Han viser vores erotiske tørst og evige fascination af hinandens kroppe samt de lystbetonede, insisterende blikke som opstår i samspillet mellem parterne.

Mere end muser
Elsket af Picasso - Kærlighedens magt udfordrer magtbalancen mellem kunstneren og hans modeller og ser med nye øjne på Picassos skildringer af dem, som han elskede. Picasso fremstiller kvindernes styrke, følelsesliv, nydelse og vrede med stor indlevelse, og han iscenesætter sin egen rolle som kunstner med selvironi og humor. ARKENs udstilling fortæller for første gang historierne om Olga Khokhlova, Marie-Thérèse Walter, Dora Maar, Françoise Gilot og Jacqueline Roque som mere end Picassos muser og foretrukne motiver.

Mesterværker fra Paris
ARKENs store Picasso-udstilling præsenterer talrige mesterværker fra Musée national Picasso-Paris. Udstillingen tæller både maleri, tegning, skulptur og grafik samt historiske filmklip, fotos, digte og et fotoalbum. Der venter en storslået Picasso-oplevelse, når Elsket af Picasso - Kærlighedens magt fra den 12. oktober 2019 indtager ARKENs sale.

Ny Picasso-forskning
Til udstillingen udgives et rigt illustreret katalog, der præsenterer ny Picasso-forskning af danske og internationale bidragydere. ARKENs museumsinspektør Naja Rasmussen har skrevet en fagfællebedømt forskningsartikel, som undersøger kvindernes parløb med Picasso, hans stilistiske udvikling samt blikket på dem og ham selv. Samlingschef ved Foundation Giacometti og tidligere museumsinspektør ved Musée national Picasso-Paris, Émilie Bouvard, undersøger Jacqueline Roques betydning for den sene Picassos kunstneriske praksis. Forfatter og professor emeritus ved Pennsylvania University, Wendy Steiner, behandler i sin artikel aktuelle betragterpositioner og Picasso-modellen som idé. Forfatter, forsker og kurator, Harri Kalha, analyserer Picassos erotiske og humoristiske (selv)iscenesættelser og hans blik for krop og køn.

Elsket af Picasso - Kærlighedens magt er skabt i samarbejde med Musée national Picasso-Paris.

Elsket af Picasso - Kærlighedens magtARoS præsenterer værker af Douglas Gordon
Douglas Gordon: In My Shadow
07.09.19 - 16.02.20

Den skotske kunstner Douglas Gordon (f. 1966) er en af nyere tids vigtigste videokunstnere. Udstillingen på ARoS, der er den hidtil største præsentation af Douglas Gordons værker i Europa, viser et bredt udsnit af kunstnerens mest markante værker.

I sine kunstværker kredser Gordon blandt andet om forholdet mellem lys og mørke. Han genanvender ofte andres filmmateriale, hvor han zoomer ind på detaljer for at vende vrangen ud på nogle af livets store og små spørgsmål. Det gør han ved hjælp af simple repetitionsmotiver eller skala-spring. I sit berømte værk Through a Looking Glass fra 1999 har han for eksempel genanvendt den ikoniske scene fra Martin Scorseses film Taxi Driver (1976), hvor hovedpersonen øver sig foran spejlet i at være barsk, mens han gentager are you talking to me?

Læs mereRanders-par skænker Kunsten 55 værker
Gæster kan se frem til at opleve nye, betydningsfulde værker, som supplerer Kunstens samling på flotteste vis.
Michael Kvium, Julie Nord, Cathrine Raben Davidsen og John Kørner.
Det er blot nogle af de kunstnere, som står bag 55 nye værker i Kunstens samling.

Værkerne er skænket af ægteparret Margit og Jens Haven Christiansen fra Randers. Da parret, der tidligere har boet i Hjørring, er faldet pladask for Kunsten, fik direktør Gitte Ørskou ét af de telefonopkald, som man må knibe sig i armen over: Hun blev inviteret til Randers, hvor hun kunne vælge frit fra ægteparrets samling, som er skabt gennem fire årtier.

De 55 nye værker bliver løbende udstillet, og der er planlagt en samlet præsentation af alle værkerne i 2020.

KUNSTEN