Privatlivspolitik
Til kunstportalen KunstOnline.dkKunstOnline.dk - find kunstmuseer mm.KunstOnline.dk - find gallerier

05:2011 : Anne Vilsbøll
03:2011 : Lars Dan
12:2010 : David Lynch
11:2010 : Anselm Kiefer
10:2010 : Svend-Allan Sørensen
05:2010 : Jytte Rex
03:2010 : Anita Jørgensen
02:2010 : Cai-Ulrich von Platen
12:2009 : Margrete Sørensen
09:2009 : Anette Abrahamsson
06:2009 : Jytte Høy
05:2009 : Niels Bonde
04:2009 : Leonard Forslund
03:2009 : Nina Saunders
02:2009 : Svend-Allan Sørensen
01:2009 : Jesper Rasmussen
11:2008 : Kirsten Ortwed
10:2008 : John Olsen
08:2008 : Torben Ebbesen
07:2008 : Christian Vind
05:2008 : Sophia Kalkau
04:2008 : Randi og Katrine
03:2008 : Lars Nørgård
02:2008 : Jasper Sebastian Sturup
01:2008 : Toni Larsen
12:2007 : Søren Elgaard
11:2007 : Anne Marie Ploug
10:2007 : Bjørn Nørgaard
09:2007 : Lise Harlev
07:2007 : Troels Wörsel
06:2007 : Erik A. Frandsen
05:2007 : Kirstine Roepstorff
04:2007 : Sys Hindsbo
02:2007 : Paul McCarthy
01:2007 : Bosch og Fjord
12:2006 : Adam Saks
11:2006 : Signe Guttormsen
10:2006 : Per Bak Jensen
09:2006 : Anders Moseholm
07:2006 : Per Kirkeby
06:2006 : Alechinsky
05:2006 : Cathrine Raben Davidsen
04:2006 : Eske Kath
03:2006 : Hans Voigt Steffensen
02:2006 : Michael Kvium
01:2006 : Kirsten Justesen
12:2005 : Morten Schelde
11:2005 : Bjørn Poulsen
10:2005 : Mona Hatoum
09:2005 : Pontus Kjerrman
08:2005 : Corneille
06:2005 : Peter Land
05:2005 : Martin Erik Andersen
04:2005 : Kirsten Dehlholm
03:2005 : Lars Nørgård
02:2005 : Erik Steffensen
01:2005 : Marco Evaristti
12:2004 : Lisa Rosenmeier
11:2004 : Claus Carstensen
10:2004 : Viera Collaro
09:2004 : Tal R
08:2004 : Hans Christian Rylander
06:2004 : Ib Geertsen
05:2004 : Vibeke Tøjner
04:2004 : Milena Bonifacini
03:2004 : Lone Høyer Hansen
02:2004 : Peter Martensen
01:2004 : Frithioff Johansen
12:2003 : Anette H. Flensburg
11:2003 : Eva Koch
10:2003 : Carl-Henning Pedersen
09:2003 : Thomas Bang
08:2003 : Aksel Jensen
06:2003 : Ingvar Cronhammar
05:2003 : Kathrine Ærtebjerg
04:2003 : Morten Stræde
03:2003 : Nils Erik Gjerdevik
02:2003 : Peter Mandrup
Portræt – Signe Guttormsen  

Iscenesatte handlinger
Om Signe Guttormsens kunstneriske værk

Uddrag af Melitta Klieges tekst fra kataloget til udstillingen Med Ryggen mod Fartretningen på Horsens Kunstmuseum.


Portræt – Signe Guttormsen
Signe Guttormsen
Fotograf: Norbert Broecheler

To the End of the World, 2006, detalje, 270 x 750 cm, akryl på træ
To the End of the World, 2006, detalje, 270 x 750 cm, akryl på træ
Ikke alene objektkarakteren af Signe Guttormsens billeder, men frem for alt anvendelsen af malematerialet gør én ting klart: Guttormsen er ikke maler. Godt nok bruger hun maling, men hendes kunstneriske interesse er ikke rettet mod maleriet; hendes billeder opstår ikke ud fra en malerisk tænkemåde. Valget af materiale korresponderer ikke med de for malerigenren typiske, hvor kunstneriske midler transcenderes til et skildrende indhold.
To the End of the World, 2006, detalje, 270 x 750 cm, akryl på træ
To the End of the World, 2006, detalje, 270 x 750 cm, akryl på træ
Ej heller behandles temaer, som er specifikke for maleri, f.eks. den kunstteoretiske problemstilling, der beskæftiger sig med betingelserne for gengivelsen af virkeligheden ved hjælp af farve, hvilket indebærer at den farvemæssige fremtoning på objekternes overflade ikke er konstant, lige så lidt som lys og skyggevirkninger samt reflektioner fra omverden er det. En analytisk og systematiserende omgang med farve eller beskæftigelse med dennes perceptionspsykologiske virkning – ifølge BauhausÂ’ farvelære – og dermed overvejelser om, hvordan det konkrete maleri bliver til billede, er heller ikke relevant.
Papirarbejder, 2005, Fotograf: Markus Abeling
Papirarbejder, 2005
Fotograf: Markus Abeling
Og lige så lidt som Guttormsens kunst er et bidrag til det monokrome maleri, lige så lidt behandler den farven som et mål i sig selv. Disse værker kan netop ikke forklares ud fra et tilhørsforhold til eller som et bidrag til bestemte kunstgenrer, en kategori, som alligevel ikke er aktuel for nutidigskunsten. Værkerne får snarere betydning gennem den realisme, som anskueliggørelsen af handlingsforløbet indebærer.

To the End of the World, 2006, 1. del, 250 x 350 cm, akryl på træ
To the End of the World, 2006, 1. del, 250 x 350 cm, akryl på træ
Guttormsen begyndte sit studium ved Kunstakademiet i København og afsluttede det i Amsterdam. Hendes arbejde har siden slutningen af 1980Â’erne udviklet sig i en række af værkgrupper, som tydeligt kan skelnes fra hinanden. Disse grupper er, hvad form og tid angår, ganske vist afgrænsede, men griber ind i hinanden gennem fælles tekniske procedurer og motiveringer, og er også gennem valget af ens materialer indbyrdes forbundet. Tilsyneladende er værkerne sammensat af overskuelige komponenter, billedfladen af træ eller aluminium, som kan være grundet, og billedet , som i begyndelsen består af et sort/hvidt foto og senere af maling.

Biler, 1990, 30 x 40 cm. sort/hvid fotografi på barytpapir
Biler, 1990, 30 x 40 cm. sort/hvid fotografi på barytpapir
Til grund for værkgrupperne ligger et konstruktivt koncept, hvor materialer og procedurer fastlægges i forvejen. Konceptet er gyldigt for kunstneren, indtil værkprocessen synes at blive for kontrolleret og mulige variationer udtømte. Det definerede konstruktionsprincip, ”rammen” som Guttormsen sætter, er samtidig handlingsmodel for den respektive værkgruppe.

Hotel, 1989, 30 x 40 cm. sort/hvid fotografi på barytpapir
Hotel, 1989, 30 x 40 cm. sort/hvid fotografi på barytpapir
Guttormsens kunstneriske løbebane har fra begyndelsen været kendetegnet af en skepsis over for entydige værkbegreber. Det ytrer sig først og fremmest i den kunstneriske hensigt at ville forbinde billede og objekt. I de tidlige værkgrupper Hotel (1989) og Biler (1990), der består af sort/hvide fotografier, gør hun nøgternt status over formløsninger i rumlige situationer: Man ser korridorer, lobbyer og hotelværelser eller displays i bilsaloner.

Hotel, 1989, 30 x 40 cm. sort/hvid fotografi på barytpapir
Hotel, 1989, 30 x 40 cm. sort/hvid fotografi på barytpapir
Til en udstilling monterer hun fotopapiret på skumplade og giver på den måde billedet objektkarakter. I denne præsentation udvider hun endnu en gang billederne til en kunstnerrelateret installation, idet hun først definerer farvede flader, fordelt associativt på væggen, for derefter at placere sine objekter. Allerede her inddrager kunstneren sig selv som aktør i sit værk, gør sig selv til præsentationens midtpunkt og udvider, hvad indholdet angår, arrangementet med en ekstra accent. Hun konfronterer de sort/hvide fotos som øjebliksbilleder med de farvede flader som tidløst element.

Tracks, 1992, 200 x 86 cm, akryl og fotoemulsion på aluminium
Tracks, 1992, 200 x 86 cm, akryl og fotoemulsion på aluminium
Forestillingen om at samle malegrund og fotografisk motiv, materiale og billede, og lade dem smelte sammen ved at forene dem til én og samme sag, førte i 1992 til værkgruppen Tracks. Guttormsen fordeler en lysfølsom emulsion på aluminiumplader i højkantsformat og belyser sine negativer direkte på pladerne i små sekvenser bestående af tre optagelser. Bagefter fremkalder hun optagelserne, idet hun kontinuerligt hælder kemikalier over de to meter høje billedflader. Påfaldende ved disse arbejder er affiniteten mellem motiv og materiale: Billederne, som hun har fastholdt med kameraet, består af uanselige motiver; det er bremsespor på en landingsbane, en gulvnische med afløb i et brusebad, pudset murværk eller mekanikergraven i et autoværksted. De ligner den plettede struktur, som påføringen af den flydende fotoemulsion har efterladt, og hvis grove fordeling forbliver synlig. Med den lysfølsomme masse præges fotoet i dets materielle grund; spor af arbejdsprocesser, der er fastholdt i fotoet og reale værkprocesser krydser hinanden.

Tracks, 1992, detalje, 200 x 86 cm, akryl og fotoemulsion på aluminium
Tracks, 1992, detalje, 200 x 86 cm, akryl og fotoemulsion på aluminium
Helt afgørende for Guttormsens videre værk er frem for alt den egentligt improviserede tekniske fremgangsmåde i hendes fotografiske fremkaldelsessproces. Metoden at hælde fremkaldervæske ud over det lysfølsomme underlag, her billedfladen, er fremtvunget af billedets store format, og netop dette gør hun til kunstnerisk handlingsprincip; med en almindelig praktisk fremgangsmåde i værkprocessen får hun adgang til den hældemetode, som er blevet hendes kendetegn.

Fra udstillingen Pladsholder, Ribe Kunstmuseum, 1995
Fra udstillingen Pladsholder, Ribe Kunstmuseum, 1995
I værkgruppen Standard (1995) arbejder hun fortsat med en lysfølsom emulsion, men nu uden kamera og uden fotografisk motiv. Som malegrund for små arbejder i formatet 33 x 36 cm – næsten fotostørrelse – vælger hun en multiplexplade, bearbejder dens overflade og grunder den med gul akrylfarve, som hun overmaler med klar lak. Derpå følger en kortvarig proces, som har karakter af en interaktiv handling. Mens træpladen står lodret op af væggen, hældes den flydende fotoemulsion fra den øverste kant ned over fladen. Strømmen af væske stoppes, når kunstneren vender pladen horisontalt. Emulsionen der til at begynde med var hvid, bliver mørk på grund af dagslyset, hvorved de sorte nuancer vil variere alt efter hvor tykt emulsionen er hældt på. Der opstår billeder, hvor arbejdsprocessen forbliver synlig, og som gennem deres ekstremt glatte overflade samtidig spejler de reale omgivelser. Guttormsens belysningsprocesser fører til billeder, der tilmed også dokumenterer omgivelserne.

Standard LXIV, 1995, 33 x 36 cm, akryl og fotoemulsion på træ
Standard LXIV, 1995, 33 x 36 cm, akryl og fotoemulsion på træ
For nylig er der sket et skift i Signe Guttormsens kunstneriske udvikling, hvor hun reviderer Matskive-billedernes opnåede perfektion, og med ny erfaring introducerer hun i 2004 nye metoder med værkgruppen Showdown. Hun vender tilbage til træpladen som malegrund for sine hældninger, som hun nu delvis laver med impulsive håndbevægelser. Desuden betoner hun farveforløbet stærkere, idet hun undervejs ændrer den brede farvestrøm til enkelte dråbestreger. Som noget nyt saver Guttormsen indsnit i træpladen. I begyndelsen er der – som i arbejdet Lady Stripes – kun enkelte indsnit i kanten, snart saver hun hele takker ud af den.

Showdown (Lady Stripes),2004, 71 x 78 cm, akryl på træ, Fotograf: Thorsten Kern
Showdown (Lady Stripes),2004, 71 x 78 cm, akryl på træ
Fotograf: Thorsten Kern
Derved betones ikke kun objektkarakteren i hendes arbejder, men også den vigtige handlingsreference, der karakteriserer hendes kunstneriske ståsted, fremhæves i sin helhed. Her er det bemærkelsesværdigt, at handlingsforløbene henviser direkte til hendes oprindelige ageren og på den måde bliver en demonstration af fremstillingsmetoden. Kunstneren giver netop ikke værkprocesserne en billedlig funktion, hvormed disse eksempelvis i form af efterladte spor kunne manifestere sig som tegn for forgængelighed. Hun bevarer dermed den helt konkrete og umiddelbart praktiske betydning af sine arbejdsmetoder, hvor disse kun henviser til sig selv.

Showdown (Danger Over), 2005, 35 x 42 cm, akryl på træ, Showdown (Always Close), 2005, 121 x 93 cm, akryl på træ, Fotograf: Markus Abeling
Showdown (Danger Over), 2005, 35 x 42 cm, akryl på træ
Showdown (Always Close), 2005, 121 x 93 cm, akryl på træ
Fotograf: Markus Abeling

Fra udstillingen Jedes Mal ein anderes Mal, Kunsthalle Bremerhaven, 2005, Fotograf: Markus Abeling
Fra udstillingen Jedes Mal ein anderes Mal, Kunsthalle Bremerhaven, 2005
Fotograf: Markus Abeling
Efter at kunstneren i lang tid har beskæftiget sig med farve som visuelt aspekt, giver hun sig nu i kast med det skulpturelle, fordi hun her råder over alle mulige håndværksmetoder. Mens hun saver indsnit i billedkanten i Showdown-arbejderne, skiller hun i den følgende værkgruppe Am falschen Ort sine billeder fuldstændig ad, for derefter at sætte delene sammen på en anden måde.

Am falschen Ort (Gunilla), 2006, 84 x 122 cm, akryl på træ
Am falschen Ort (Gunilla), 2006, 84 x 122 cm, akryl på træ

Am falschen Ort (Alice), 2006, 33 x 40 cm, akryl på træ
Am falschen Ort (Alice), 2006, 33 x 40 cm, akryl på træ
Aktiviteten at save og sammenføje fører hende til sidst til en ny billedform, vægobjektet To the End of the World, som er sammensat af mange dele. I dette vægobjekt indføjer Guttormsen en hel række forskellige bearbejdninger. De grove limtræsplader fræses, saves, brækkes, slibes og beklæbes. I tilslutning til den slags praktiske arbejdsformer bliver en materialebetonet påføring af maling tydeligere. Igen her hælder hun malingen, men også transparente lakker ud over træpladerne. Alle disse bearbejdningsformer står for sig selv, de er relikter af arbejdsprocesser og henviser således til den skabende værkproces. De reflekterer fremstillingsforløbet og kunstnerens handlemåder.

To the End of the World, 2006, detalje, 250 x 350 cm, akryl pĂĄ træ
To the End of the World, 2006, detalje, 250 x 350 cm, akryl pĂĄ træ
Guttormsens foretrukne indgriben viser sig igen i titlen på en udstilling i Galerie Barbara Oberem (Bonn, Tyskland), hvor hun har præsenteret dette værk: Kollen, mönnen, dögen, sürfen, mollen, wüssen. Her kædes ikke bare modalverber og dermed handlingspotentiale sammen, men også denne gang går kunstneren operativt til værks og bytter om på begyndelsesbogstaverne. Forbindelsen mellem billede og malegrund forekommer i dette værk at være selvindlysende og ikke et spørgsmål om en todeling, og alligevel karakteriseres dette handlingsrelaterede vægobjekt netop ved dets visuelle moment. Kendetegnende for dette værk, som er sat sammen af et antal standardiserede limtræsplader, er balance og dermed et billed-kompositorisk element. Det er afbalanceret dels i selvstændigheden og dels i samhørigheden i de enkelte dele. Gennem opskæring af pladerne bliver det tydeligt, at åringen i træet lapper over flere steder, og alligevel har hver del en specifik behandling, som den ikke deler med de tilgrænsende stykker. Afbalanceret er også farvernes fordeling og variationerne i behandlingen.

To the End of the World, 2006, detalje, 270 x 750 cm, akryl på træ
To the End of the World, 2006, detalje, 270 x 750 cm, akryl på træ
Kunstneren selv er markant til stede – og på denne måde sluttes ringen fra den tidlige fotoserie Hotel til dette helt aktuelle værk: I sine hotelfotos optrådte hun selv forklædt, som Cindy Sherman gjorde det, og nu træder hun igen frem af materialets anonymitet som aktør.

To the End of the World, 2006, detalje, 270 x 750 cm, akryl på træ
To the End of the World, 2006, detalje, 270 x 750 cm, akryl på træ
Oversættelse til dansk af Kirsten Marie Raahauge

Melitta Kliege er kunsthistoriker og udstillingschef på Neues Museum Nürnberg